By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Emilovi. -- S. 57
Annotation: Doslov; s Poznámkou k první básni (s. 58); s Ediční poznámkou (s. 58-60).
Book Chapter
2
In: Neodesláno. -- S. [45]
Annotation: Ediční poznámka.
Book Chapter
3
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 2019, č. 2, s. 69-70
Annotation: Recenze na soubor básní a jedné novely J. Karáska ze Lvovic "Emilovi: sonety vepsané do knih", vydané Antikvariátem Křenek jako bibliofilie.
Article
4
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 2019, č. 2, s. 72
Annotation: Zpráva o výstavě bibliofilií v Ostravě; připojen přehled vystavených děl.
Article
5
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 30, 2019, č. 4, 31. 12., s. 126-135
Annotation: Anketa, v níž se vybraní čeští ilustrátoři a malíři vyjadřují k ilustracím bibliofilií J. Opolského a k jeho literárním dílům.
Article
6
7
In: Brněnský deník Rovnost. -- ISSN 1802-0887. -- Roč. [28], 2018, č. 251, 29. 10., s. 19
Annotation: Článek o vydání sběratelské edice knihy "Muži 28. října".
Article
8
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 17, 2018, č. 11, listopad, s. 27
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 270, 21. 11., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 5, č. 47, s. 4
Annotation: Recenze na tři publikace J. Žáčka.
Article
10
In: Eroze. -- S. 25-28
Annotation: Autorovy poznámky k jednotlivým básním; se seznamem publikací vydaných v nakladatelství Adolescent (s. [30]).
Book Chapter
11
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 29, 2019, č. 39, 15. 2., s. 6-9
Annotation: Článek o ruční výrobě knih a knižní kultuře, představena je tiskařská a vazačská dílna z Úval u Prahy manželů Krupkových.
Article
12
13
In: Krok. -- ISSN 1214-6420. -- Roč. 15, 2018, č. 3, s. 66
Annotation: Recenze na sbírku básní Z. Švierčkové "Rok má devět měsíců".
Article
14
In: Pokus [samizdat]. -- Č. 5, 1985, s. [1]
Annotation: Recenze samizdatového opisu pozdních básní I. Blatného vydaných v r. 1980 jako čtvrtý svazek řady poezie Asyl v edici Česká expedice; autor...
Article
15
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 30, 2019, č. 11, listopad, příl. Biblio, s. 14
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 2018, č. 2, s. 74-75
Annotation: Medailon spisovatele J. Maria, v němž je vyzdvihnuta potřeba vydání jeho memoárových spisů "Já".
Article
17
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 2019, č. 1, s. 1-7
Annotation: Komentovaná korespondence výtvarníka a vydavatele bibliofilských tisků O. Janečka, zdůrazněn je jeho vztah k české poezii.
Article
18
19
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 2019, č. 1, s. 34-35
Annotation: Zpráva o vydání ročenky M. Dyrynka, připojeno i ohlédnutí za procesem udílení Ceny Vojtěcha Preissiga.
Article
20
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 2019, č. 1, s. 43-44
Annotation: Zpráva o "Výstavě Váchalian ze sbírky Trmalovy" u příležitosti výročí padesáti let od úmrtí J. Váchala.
Article