By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Knihy a dějiny. -- ISSN 1210-8510. -- Roč. 26, 2019, č. 1/2, s. 159-171
Annotation: Krátká studie navazující na text M. Hradilové "Knihovna kapucínského kláštera v Mnichově Hradišti" (Knihy a dějiny, 2018), věnovaná katalogu...
Article
2
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 41, 2019, č. 9, listopad, s. 5
Annotation: Zpráva stručně představuje databázi CLO (Biografie českých literárních osobností).
Article
3
online
Webarchiv
In: U nás. -- ISSN 0862-9366. -- Roč. 28, 2018, č. 3, 20. 9., s. 46-47
Annotation: Recenze.
Article
4
online
Webarchiv
In: Kanon [online]. -- ISSN 2695-0618. -- 1. 6. 2017
Annotation: Komentář k bibliografické části "Dějin české literatury 1945-1989", jež jsou dostupné i v elektronické verzi.
Article
5
In: Knihy a dějiny. -- ISSN 1210-8510. -- Roč. 25, 2018, č. 1/2, s. 68-81
Annotation: Studie o klášterní knihovně v Mnichově Hradišti.
Article
6
In: Knihy a dějiny. -- ISSN 1210-8510. -- Roč. 25, 2018, č. 1/2, s. 82-84
Annotation: Zpráva o projektu, v rámci něhož vzniká digitální databáze tisků, které byly odvezeny švédskými vojsky v průběhu třicetileté války.
Article
7
8
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 6, 1956, č. 2, únor, 3. a 4. s. obálky
Annotation: Přehled nových knih z oblasti pedagogiky, lingvistiky a bohemistiky.
Article
9
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 7, 1957, č. 1, leden, s. 38-40
Annotation: Tematicky řazený přehled pedagogických a lingvistických článků, mj. informuje o Sgallově článku "Ještě k otázkám strukturalismu" (Slovo...
Article
10
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 8, 1958, č. 2, únor, s. 78-80
Annotation: Tematicky řazený přehled pedagogických a lingvistických článků.
Article
11
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 8, 1958, č. 4, duben, s. 160
Annotation: Recenze.
Article
12
online
Webarchiv
In: Kanon [online]. -- ISSN 2695-0618. -- 14. 9. 2017
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Korespondence. II, 1843-1844. -- S. 7-30
Annotation: Předmluva; s úryvky z textu (přední záložka volné obálky); s Ediční poznámkou (s. 268-284); s Vysvětlivkami (s. 286-459); s Kalendáriem života...
Book Chapter
14
online
Webarchiv
In: Neviditelný pes [online]. -- ISSN 1212-673X. -- 4. 3. 2009
Annotation: Recenze na monografii P. Janáčka a M. Jareše "Svět rodokapsu".
Article
15
online
Webarchiv
In: Bulletin SKIP [online]. -- ISSN 1213-5828. -- Roč. [11], 2002, č. 2
Annotation: Medailon L. J. Živného.
Article
16
online
Webarchiv
In: Ikaros [online]. -- ISSN 1212-5075. -- Roč. 5, 2001, č. 6
Annotation: Zpráva představuje projekt Národní knihovny "České knihy 20. století", který zprostředkovává bibliografické záznamy o knižní produkci 20....
Article
17
In: Homo bohemicus. -- ISSN 1312-9252. -- R. 2016, č. 1/2, s. 92-110
Annotation: Bibliografie bulharské, jazykovědně orientované bohemistky a překladatelky M. Mladenové.
Article
18
In: Homo bohemicus. -- ISSN 1312-9252. -- R. 2017, č. 1, s. 44-65
Annotation: Bibliografie bulharského bohemisty a etnologa V. Penčeva.
Article
19
In: Terezín v konečném řešení židovské otázky : mezinárodní konference historiků k 50. výročí vzniku terezínského ghetta : 1941-1945. -- ISBN 80-901352-0-X. -- S. 23-33
Annotation: Studie zvažuje současný stav bádání o dějinách koncentračního tábora v Terezíně (včetně jeho kultury) a jeho vývoj od konce války, mimo...
Book Chapter
20
In: Český časopis historický. -- ISSN 0862-6111. -- Roč. 117, 2019, č. 3, s. 666-694
Annotation: Studie o mapování současné bibliografie společenských věd napříč regionálními knihovnami. Autoři vyzdvihují práci bibliografů a důležitost...
Article