By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Bohemia. -- ISSN 0523-8587. -- Bd. 56, 2016, Heft 1, s. 239-242
Annotation: Recenze na monografii o pražském sionismu v letech 1900-1930, zdůrazněna otázka dvojjazyčnosti a národní identity.
Article
2
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 67, 2020, č. 1, s. 11-35
Annotation: Studie o vzájemné recepci literárních děl a konceptu česko-slovenské a slovensko-české biliterárnosti. Autorka zohledňuje otázky kulturních...
Article
4
In: Protimluv. -- ISSN 1802-0321. -- Roč. 3, 2004, č. 1, s. 27
Annotation: Úvodní článek k nové rubrice Protimluvu, která bude představovat zahraniční autory; v tomto čísle uveřejněny texty K. Ikedy.
Article
5
6
by Nekula, Marek, 1965-
Published Praha : Nakladatelství Franze Kafky, 2003.
Annotation: S autorovou Předmluvou (s. 7-13) a s oddíly: Mýty o Kafkově češtině (s. 14-30); Židé v českých zemích v 19. a 20. století (s. 31-77, s kapitolami:...
Book
7
In: Bohemia. -- ISSN 0523-8587. -- Bd. 41, 2000, Heft 1, s. 97-101
Annotation: Poznámky k celkem běžnému národnostnímu utrakvismu a dvojjazyčnosti v Čechách a zvláště na Moravě až do let 1938/1939 (na příkladu vlastního...
Article
8
In: Bohemia. -- ISSN 0523-8587. -- Bd. 43, 2002, Heft 2, s. 445-448
Annotation: Referát o konferenci, s komentovaným přehledem příspěvků.
Article
9
In: Bohemia. -- ISSN 0523-8587. -- Bd. 46, 2005, Heft 1, s. 39-67
Annotation: Studie, s kapitolami: Multiethnic Cohabitation and German-Jewish Literature: The Case of Max Brod (s analýzou jeho románu Ein tschechisches Dienstmädchen);...
Article
10
In: Proměny = Transformations. -- ISSN 0033-1058. -- s. 176-179
Annotation: S autorčinou předmluvou "Proměny" dvojjazyčné básnické tvorby (s. i-vi, anglická verze s. vii-xii) k zrcadlovému vydání česko-anglické sbírky;...
Book Chapter
11
In: Plav. -- ISSN 1802-4734. -- Roč. 8, 2012, č. 11, s. 2-6
Annotation: Rozhovor v čísle zaměřeném na visegrádskou vícejazyčnost. V závěru o nakladatelství Kalligram, které se vyprofilovalo na centrum středoevropského...
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 29, 1981, č. 5, s. 445-462
Annotation: Mj. o bilingvismu u: Mácha Karel Hynek; studie je součástí práce o genezi textu a jeho komunikace.
Article
13
by Hanus, Ursula Maria
Published München : Iudicium Verlag, 2008.
Annotation: Studie; s Einleitung (s. 7-34, s kapitolkami: Zur literarischen Biographie von Jiří Gruša und Libuše Moníková; Fragestellung der Arbeit; Historischer...
Book
14
Annotation: Sborník studií; s oddíly: Pojmy a tendence (s. 13-72); Proměny společného prostoru (s. 73-158); Autor - překlad - recepce (s. 159-236); Texty (s....
Book
17
In: Přítomnost. -- R. 2008, jaro, s. 64-65
Annotation: Portrét pražskoněmecké literární kritičky a teoretičky A. Rühle-Gerstelové. Doplněno o biografickou poznámku.
Article
18
In: Grand Biblio. -- ISSN 1802-3320. -- Roč. 1, 2007, č. 7, 2. 10., s. 24
Annotation: O specializaci nakladatelství.
Article