By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 35, 2019, č. 8, 8. 10., s. 61-62
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Slovenské pohľady. -- ISSN 1335-7786. -- Roč. 4+135, 2019, č. 10, s. 122-124
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Danny. -- ISSN 0862-772X. -- R. 2019, listopad, s. 52-54
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Danny. -- ISSN 0862-772X. -- R. 2019, listopad, s. 55-56
Annotation: Recenze.
Article
5
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 20. 10. 2019
Annotation: Článek o K. Sidonovi, letošním držiteli Státní ceny za literaturu.
Article
6
online
Webarchiv
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 257, 6. 11., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 6, č. 43, s. 2
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 6, 2019, č. 43, 6. 11.
Annotation: Recenze.
Article
7
online
Webarchiv
In: Neviditelný pes [online]. -- ISSN 1212-673X. -- 19. 4. 2019
Annotation: Recenze na biografický příběh z Terezína "Vendulka" O. Kundry.
Article
8
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 29, 2019, č. 278, 30. 11., s. 12
Novinky.cz [online]. -- 2. 12. 2019
Annotation: Rozhovor s autorem monografie "Jan Žižka: Život a doba husitského válečníka".
Article
9
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 54, 2019, č. 1, s. 29-38
Annotation: Článek o L. Mňačkovi.
Article
10
In: Lógr. -- ISSN 1804-6835. -- Roč. 9, 2019, č. 32, léto, s. 115-118
Annotation: Recenze.
Article
11
12
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 11. 4. 2014
Annotation: Článek o B. Utitzovi, držiteli Ceny Arnošta Lustiga.
Article
13
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 31, 2020, č. 3, 16. 1., s. 61
Annotation: Zpráva o chystaném životopise M. Kundery z pera J. Nováka.
Article
14
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 2019, č. 2, s. 68-69
Annotation: Biografické poznámky k uplynulému výročí spisovatele L. Klímy.
Article
15
In: Návrat Krále Šumavy : agent- chodec. -- 4. s. obálky
Annotation: Komentář textu.
Book Chapter
16
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 30, 2020, č. 27, 1. 2., příl. Magazín, s. 16-20
Magazín. -- 4. 2. 2020
Annotation: Článek o B. Němcové u příležitosti výročí 200 let od jejího narození.
Article
17
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 41, 2019, č. 6, červen, s. 52-53
Annotation: Recenze na biografickou knihu P. Kosatíka o T. G. Masarykovi.
Article
18
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 30, 2020, č. 31, 6. 2., příl. Salon, č. 1160, s. 16
Salon. -- 25. 2. 2020
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 41, 2019, č. 7, září, s. 46-47
Annotation: Recenze na dvě biografie politika, novináře a historika H. Ripky.
Article
20
In: Český časopis historický. -- ISSN 0862-6111. -- Roč. 116, 2018, č. 4, s. 1132-1138
Annotation: Recenze.
Article