By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 5, listopad, s. 775-780
Annotation: Přehled významných prací literárněvědné bohemistiky.
Article
2
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 6, 1956, č. 6, červen, 3. a 4. s. obálky
Annotation: Přehled nových knih z oblasti pedagogiky, estetiky a bohemistiky.
Article
3
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 6, 1956, č. 7, září, s. 280 - 3. s. obálky
Annotation: Přehled nových knih z oblasti pedagogiky, bohemistiky a překladové literatury.
Article
4
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 66, 2018, č. 4, září, s. 608-612
Annotation: Přehled významných prací literárněvědné bohemistiky v období červen - červenec 2018.
Article
5
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 5, 1955, č. 5, květen, s. 168
Annotation: Zpráva o dvojčísle 7/8 z roku 1954.
Article
6
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 3, 1953, č. 6, září, s. 161-171
Annotation: Článek přehledně pojednává o Dobrovského bohemistických pracích.
Article
7
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 6, 1956, č. 6, červen, s. 229-234
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 6, 1956, č. 2, únor, 3. a 4. s. obálky
Annotation: Přehled nových knih z oblasti pedagogiky, lingvistiky a bohemistiky.
Article
9
online
Webarchiv
In: E*forum [online]. -- ISSN 2533-6908. -- 7. 6. 2017
Annotation: Přehled nominovaných na Cenu F. X. Šaldy a Cenu Otokara Fischera za rok 2017.
Article
10
In: Sudetenland. -- ISSN 0562-5173. -- Jg. 60, 2018, H. 3, S. 359-360
Annotation: Komentář k překladům českých textů do němčiny za spolupráce s německými bohemisty z Regensburgu; všechny vybrané texty tematizují podzim.
Article
11
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 7, 1957, č. 1, leden, s. 38-40
Annotation: Tematicky řazený přehled pedagogických a lingvistických článků, mj. informuje o Sgallově článku "Ještě k otázkám strukturalismu" (Slovo...
Article
12
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 7, 1957, č. 5, květen, s. 197-198
Annotation: Zpráva o mezinárodní konferenci, jíž se zúčastnil např. R. Jakobson (Olomouc, 28. 1. - 1. 2. 1957).
Article
13
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 7, 1957, č. 8, říjen, s. 281-284
Annotation: Jubilejní článek o leninské tradici v české bohemistice a jazykovědě.
Article
14
In: Časopis pro moderní filologii. -- ISSN 0008-7386. -- Roč. 100, 2018, č. 1, s. [141]-142
Annotation: Medailon k životnímu jubileu Z. Hladké.
Article
15
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 29, 2019, č. 39, 15. 2., s. 17
Novinky.cz [online]. -- 18. 2. 2019
Annotation: Článek o výstavě "Angello Ripellino: Praha byla krásnější než Řím. Příběh české avantgardy", která je k vidění v Muzeu Kampa a která...
Article
16
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 2, duben, s. 265-269
Annotation: Přehled významných prací literárněvědné bohemistiky v období únor až březen 2019.
Article
17
In: Bohemica Olomucensia. -- ISSN 1803-876X. -- Roč. 9, 2017, č. 2, s. 5
Annotation: Úvod k lingvistickému číslu časopisu.
Article
18
In: Bohemica Olomucensia. -- ISSN 1803-876X. -- Roč. 10, 2018, č. 2, s. 5-6
Annotation: Úvod k literárněvědnému číslu časopisu.
Article
19
In: Arbejdspapirer, Slavisk Institut, Århus Universitet. -- ISSN 0105 4112. -- R. 1993, č. 1, s. 1-12
Annotation: Přehled vývoje české slavistiky od J. Dobrovského po Pražskou školu.
Article
20
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 4, 1954, č. 1, leden, s. 31-32
Annotation: Recenze.
Article