By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 28. 3. 2014
Annotation: Článek o A. Gifford, známé jako Dubenka, americké slavistce, která byla pozdní inspirací pro literární tvorbu B. Hrabala.
Article
2
online
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 33, 2020, č. 20, 24. 1., příl. Pátek, č. 4, s. 12-19
Pátek. -- 4. 2. 2020
Annotation: Článek o spisovatelce B. Němcové, o recepci jejího literárního díla a korespondence ze strany bohemistů (L. Saicová Římalová, R. Adam, J....
Article
3
In: Český časopis historický. -- ISSN 0862-6111. -- Roč. 116, 2018, č. 4, s. 1201-1205
Annotation: Nekrolog.
Article
4
In: Zprávy Společnosti bratří Čapků. -- ISSN 2533-4654. -- R. 2018, č. 130, říjen, s. 11
Annotation: Vzpomínky na bohemistku a rusistku S. Scheinpflugovou.
Article
5
online
Webarchiv
In: Kanon [online]. -- ISSN 2695-0618. -- 29. 6. 2017
Annotation: Projev proslovený při příležitosti uvedení knihy A. Cosentino "Chvála blbosti" o J. Haškovi dne 10. 5. 2017.
Article
6
In: Morana. -- 4. s. obálky
Annotation: Glosa představuje českému čtenáři knihu srbské bohemistky a překladatelky; s bio-bibliografickou poznámkou o autorce (s její fot.).
Book Chapter
7
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 271, 22. 11., s. 5
Annotation: Úvaha inspirovaná spontánním rozhovorem se studentkami Pekingské univerzity zahraničních studií, které studovaly bohemistiku.
Article
8
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 29, 2018, č. 12, prosinec, příl. Praha město literatury, s. 4
Annotation: Portrét rezidentky programu Praha město literatury - ukrajinské překladatelky I. Zabiiaky.
Article
9
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 14, 2018, č. 25, 5. 12., s. 20
Annotation: Rozhovor s ukrajinskou bohemistkou, ukrajinistkou a programovou ředitelkou Fóra vydavatelů, mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu...
Article
10
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 29, 2019, č. 25, 10. 6., s. 10
Annotation: Článek o rozhlasové četbě z knihy B. R. Bradbrookové "Osvobozující krása malých věcí : uprchlická odysea z Prahy do Cambridge", již bude...
Article
11
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 19, 2019, č. 1, s. 132-137
Annotation: Medailon.
Article
12
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 30, 2019, č. 8, srpen, příl. Biblio, s. 14
Annotation: Soubor zpráv.
Article
13
In: Český časopis historický. -- ISSN 0862-6111. -- Roč. 117, 2019, č. 1, březen, s. 240-242
Annotation: Nekrolog historičky a bohemistky M. Marek.
Article
14
In: Homo bohemicus. -- ISSN 1312-9252. -- R. 2016, č. 1/2, s. 92-110
Annotation: Bibliografie bulharské, jazykovědně orientované bohemistky a překladatelky M. Mladenové.
Article
15
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 22. 8. 2018
Annotation: Zpráva o Zvláštním ocenění za básnickou tvorbu a popularizaci české a slovenské poezie v zahraničí, které získala bulharská bohemistka,...
Article
16
Webarchiv
In: Portál české literatury [online]. -- 18. 10. 2005
Annotation: Rozhovor s norskou bohemistkou K. S. Kilsti o studiu češtiny, a česko-norských vztazích; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
17
Webarchiv
In: Portál české literatury [online]. -- 14. 10. 2005
Annotation: Rozhovor s A. Cosentino o bohemistice v Itálii, překladech B. Hrabala a o působení A. M. Ripellina; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
18
In: Lžička v šuplíku. -- Roč. 1, 2011, č. 4, prosinec, s. 27
Annotation: Autobiografická poznámka doprovázející autorčin článek o nizozemské spisovatelce (Literární klenotky: indonéský svět Helly H. Haasseové,...
Article
19
In: Lžička v šuplíku. -- Roč. 1, 2011, č. 3, říjen, s. 42
Annotation: Bio-bibliografická poznámka o bohemistce J. Maixnerové připojená k jejímu článku ("Ji.hlava a dokumentární umění", s. 42).
Article
20
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 60, 2012, č. 4, srpen, s. 640-644
Annotation: Životopisný portrét ruské bohemistky u příležitosti jejích 80. narozenin.
Article