By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Published Tábor : vydalo Husitské muzeum v Táboře v nakladatelství Viva Design, 2015.
Annotation: Kolektivní monografie vydaná u příležitosti šestistého výročí upálení Mistra Jana Husa se věnuje jeho životu a působení a také historii...
Book
2
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 37, 2015, č. 6, červen, s. 10-13
Annotation: Studie se věnuje kostnickému procesu.
Article
3
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 37, 2015, č. 6, červen, s. 14-17
Annotation: Studie se věnuje kostnickému procesu.
Article
4
by Čornej, Petr, 1951-, Knápek, Aleš, 1979-, Macek, Ladislav, 1965-, Rous, Pavel, 1947-
Published Okrouhlice : Spolek Za záchranu rodného domu malíře Jana Zrzavého v Okrouhlici, 2015.
Obsah knihy
Annotation: Publikace představující stížný list, který podepsalo více než 450 příslušníků české šlechty.
Book
5
by Hus, Jan, asi 1371-1415
Published Praha : Biblion, 2015.
Annotation: Výbor korespondence Jana Husa z jeho cesty do Kostnice a pobytu na koncilu a ve vězení v letech 1414-1415; v přítomném vydání, které vychází...
Book
6
In: Listy filologické. -- ISSN 0024-4457. -- Roč. 140, 2017, č. 1/2, s. 299-300
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 106, 9. 5., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 5, č. 19, s. 2
Annotation: Úvaha nad knihou "Jan Hus" E. Kantůrkové.
Article
9
In: Auriga. -- ISSN 1211-3379. -- Roč. 59, 2017, č. 1, s. 109-110
Annotation: Recenze.
Article