By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Annotation: Publikace přibližuje svět českých novinářů a současných médií, novinářskou práci a aktuální problémy žurnalistiky; s uvedenou předmluvou,...
Book
2
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 13, 1988, č. 4, s. 171-184
Annotation: Přednáška, v níž autor představil pohled na Západ očima cizince a emigranta přicházejícího z totalitního Východu; v západní společnosti...
Article
3
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 8, 1985, č. 5, 17. 3. - 15. 4., s. 13-14
Annotation: Zpráva informující o třetím otevřeném dopisu A. Navrátila "O nabývání, vlastnění a rozšiřování periodických i neperiodických publikací...
Article
4
5
In: Vesmír. -- ISSN 0042-4544. -- Roč. 98 (149), 2019, č. 7/8, červenec/srpen, s. 468-470
Annotation: Úryvek z kapitoly publikované v knize "Literární kronika první republiky : události, díla, souvislosti"; připojena bio-bibliografická poznámka...
Article
6
In: Domino [samizdat]. -- Č. 2, 1987, srpen, s. [4]-[16]
Annotation: Rozsáhlý komentář ke kulturní situaci v Československu v době normalizace. Autor se zaměřuje především na aktuálně probíhající perzekuci...
Article
7
online
In: Jazzstop [samizdat]. -- Roč. 2, 1988, květen, č. 5, s. 39
Annotation: Zpráva o zákazu publikování samizdatových Lidových novin.
Article
8
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 8, 1985, č. 12, 4. 11. - 3. 12., s. 38
Annotation: Zpráva o setkání zástupců Jazzové sekce (K. Srpa a Č. Huňáta) se západními novináři a účastníky kulturního fóra v Budapešti. Srp promluvil...
Article
9
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 8, 1985, č. 12, 4. 11. - 3. 12., s. 38-39
Annotation: Zpráva oznamující zákaz druhého ročníku rockového festivalu "Brněnský drak" v prostorách VÚT. Zpráva rovněž uvádí další nezávislé...
Article
10
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 9, 1986, č. 2, 8.-28. 1., s. 9
Annotation: Zpráva o činnosti Sekce mladé hudby, která byla součástí zrušeného Svazu hudebníků. Zpráva popisuje činnost Sekce před zákazem (vydávání...
Article
11
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 9, 1986, č. 3, 29. 1. - 24. 2., s. 5-6
Annotation: Zpráva o trestním stíhání ve věci (tedy ne proti konkrétní osobě) kvůli výskytu letáků, které přinesly pravdivé informace o pohřbu J....
Article
12
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 9, 1986, č. 4, 25. 2. - 18. 3., s. 2-7
Annotation: Zpráva o setkání příznivců svobodné kultury na Kampě u příležitosti výročí smrti J. Lennona, které se proměnilo v menší hudební a mírovou...
Article
13
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 9, 1986, č. 4, 25. 2. - 18. 3., s. 12-13
Annotation: Zpráva o pokračování trestního stíhání proti Jazzové sekci, které započalo v červenci 1985, a dalších represích proti K. Srpovi a J. Skalníkovi;...
Article
14
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 9, 1986, č. 7, s. 19
Annotation: Zpráva o zákazu prodeji skript K. Bartha "Protestantská teologie v 19. století, sv. I." určená pro Komenského evangelickou bohosloveckou fakultu....
Article
15
by Žantovský, Petr, 1962-
Published Vendryně : Beskydy, 2018.
Annotation: Monografie se zabývá proměnami českých médií ve 21. století a jejich vztahu k objektivitě, dezinformacím a informační válce; autor se zvláště...
Book
16
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 243, 19. 10., s. 18
Annotation: Článek o publicistice a svobodě tisku (slova) v období první republiky.
Article
17
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 29, 2018, č. 10, říjen, příl. České osmičky, s. 10-12
Annotation: Článek se věnuje vývoji československé kultury v období 1945-1948.
Article
18
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 14, 2018, č. 24, 21. 11., s. 4
Annotation: Rozhovor s literárním hisorikem P. Šámalem, mj. o fenoménu cenzury.
Article
19
by Wolf, Michaela
Published Wien ; Köln ; Weimar : Böhlau Verlag, 2012.
Annotation: Monografie zaměřená na překlady a tlumočení mezi jazyky zemí Habsburské monarchie v letech 1848-1918 analyzuje mj. překladatelskou praxi na ministerstvech...
Book
20
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 3, 1978, č. 10, červen, s. 756-759 ; roč. 4, 1978, č. 1, září, s. 48-51
Annotation: Zpráva o připravovaném článku pro časopis Světová literatura o Felliniho filmu "Casanova Federica Felliniho", který autorovi nakonec časopis...
Article