By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
In: Rok stříbrných koní. -- S. [1]
Annotation: Předmluva autorky; s bio-bibliografickou poznámkou o autorce s její fot. (3. s. obálky); s komentářem textu (4. s. obálky).
Book Chapter
3
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 10. 7. 2015
Annotation: Rozhovor s dokumentaristou O. Kepkou o natáčení filmu inspirovaného "Anglickými listy" K. Čapka; video obsahuje pozdrav O. Kepky.
Article
4
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 29, 2019, č. 277, 29. 11., příl. Víkend, s. 6-[9]
Annotation: Rozhovor s Z. Vackem, novým ředitelem Památníku Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše, o jeho cestě veteránem po stopách K. Čapka a jeho knize...
Article
5
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 32, 2019, č. 299, 28. 12., příl. Orientace, s. 21
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Prázdniny v Evropě. -- S. [350]
Annotation: Medailon autora; s poznámkou autora (na volném listě); s komentáři textu (4. s. obálky).
Book Chapter
7
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 29, 2019, č. 288, 12. 12., s. 19
Annotation: Knižní tipy a anotace beletrie, mj. na tituly P. Soukupové "Klub divných dětí", K. Farné "Jak jsem potkala Brusel", V. Vondrušky "Kronika zániku...
Article
8
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 29, 2019, č. 291, 16. 12., s. 8
Novinky.cz [online]. -- 16. 12. 2019
Annotation: Recenze na cestopis K. Farné "Jak jsem potkala Brusel".
Article
9
by Kříž, Jaroslav, 1987-
Published Praha : Epocha : Pražská vydavatelská společnost, 2019.
Annotation: Biografie představuje turnovského cestovatele a dobrodruha Čeňka Paclta a popisuje vznik moderního českého cestovatelství; se Seznamem lodních...
Book
10
online
Webarchiv
In: Knihovnice.cz [online]. -- ISSN 1802-2790. -- 27. 1. 2010
Annotation: Rozhovor s cestovatelem a autorem cestopisů.
Article
11
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 16. 8. 2012
Annotation: Soubor anotací, mj. na uvedenou knihu; připojena zpráva o konání Dne nepřečtených knih a návštěvě amerického spisovatele C. D. Payne v České...
Article
12
In: Zima. -- S. 164-186
Annotation: Rozhovor s historikem S. Bolomem-Kotarim tvoří součást souboru úvahových cestopisných próz V. Vokolka; s uvedeným zamyšlením nad odkazem J....
Book Chapter
13
online
Webarchiv
In: Knihovnice.cz [online]. -- ISSN 1802-2790. -- 13. 6. 2012
Annotation: Reportáž ze křtu přepracovaného vydání knihy M. Stingla (Literární kavárna v knihkupectví Academia v Praze).
Article
14
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 18, 2018, č. 2, s. 105-136
Annotation: Studie se věnuje funkcím, které plní popis detailů a fragmentů v cestopisných textech K. Čapka.
Article
16
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 65, 2018, č. 3, s. 165-182
Annotation: Studie se zabývá koncepcí česko-slovenské vzájemnosti v cestopisu "Cesta Slováka ku bratrům slovenským na Moravě a v Čechách" J. M. Hurbana.
Article
17
In: Brněnský deník Rovnost. -- ISSN 1802-0887. -- Roč. [28], 2018, č. 175, 31. 7., s. 13
Annotation: Glosa obsahující tip na výlet do Vyškova, kde se narodil A. Musil.
Article
18
Annotation: Sborník příspěvků vycházejících ze stejnojmenné konference na téma pomocných věd historických a jejich místa v systému věd o historii;...
Book
19
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 28, 2018, č. 41, 1. 10., s. 9
Annotation: Článek o cestopisných črtách z Jugoslávie R. Svobodové.
Article
20
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 7, 1957, č. 8, říjen, 3. a 4. s. obálky
Annotation: Přehled nových knih z oblasti pedagogiky, bohemistiky a překladové literatury.
Article