By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
Webarchiv
In: Bubínek Revolveru [online]. -- 19. 1. 2012
Annotation: Článek o tzv. Antichartě a okolnostech, které vedly umělce k jejímu podpisu; v závěru se autor rovněž podivuje nad faktem, že mezi signatáři...
Article
2
In: Evangelický týdeník - Kostnické jiskry. -- ISSN 0139-505X. -- Roč. 103, 2018, č. 11, 28. 3., s. 4
Annotation: Nekrolog faráře A. Kocába, otce M. Kocába.
Article
3
In: Evangelický týdeník - Kostnické jiskry. -- ISSN 0139-505X. -- Roč. 103, 2018, č. 12, 11. 4., s. 4
Annotation: Nekrolog faráře A. Kocába, otce M. Kocába.
Article
4
online
Webarchiv
In: Neviditelný pes [online]. -- ISSN 1212-673X. -- 11. 1. 2019
Annotation: Nekrolog M. Balabána.
Article
5
In: Uni. -- ISSN 1214-4169. -- Roč. 27, 2017, č. 1, 1. 1., s. 3
Annotation: Sloupek se věnuje 40. výročí Charty 77.
Article
6
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 47, 2017, č. 3, 15. 6., s. 69-70
Annotation: Přetisk alegorického textu z Listů č. 2/1977; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 70).
Article
7
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 24, 2017, č. 2, 2. 1., s. 34-37
Annotation: Článek o tom, jak P. Kohout a V. Havel psali Chartu 77.
Article
8
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 28, 2017, č. 1, 2. 1., s. 38-43
Annotation: Článek.
Article
9
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 28, 2017, č. 6, 7. 1., s. 19
Annotation: Článek o setkání u příležitosti 40. výročí od zveřejnění Charty 77, článek se věnuje zejména nově objevenému textu V. Havla Případ...
Article
11
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 28, 2017, č. 4, 23. 1., s. 14
Annotation: Komentář.
Article
12
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 28, 2017, č. 4, 23. 1., s. 16-23
Annotation: Článek se věnuje společenské situaci v období podpisu Anticharty a zejména poté.
Article
13
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 28, 2017, č. 3, 19. 1., s. 28-33
Annotation: Rozhovor s režisérem P. Křemenem o jeho filmovém dokumentu "Anticharta, mechanismus loajality".
Article
15
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 28, 2017, č. 2, únor, s. 3
Annotation: Článek o Chartě 77 u příležitosti jejího 40. výročí.
Article
16
In: Kam v Brně. -- ISSN 1211-5304. -- Roč. 62, 2018, č. 6, červen, s. 52
Annotation: Recenze na knihu rozhovorů a vzpomínek na působení ženských osobností české kultury v období 70. a 80. let 20. století.
Article
17
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 27, 2017, č. 51, 11. 12., s. 11
Annotation: Článek o významu poválečné tvorby J. Wericha pro tehdejší společnost a o postoji J. Wericha k poválečné politice. Těmto otázkám bude věnován...
Article
18
In: Český bratr. -- ISSN 1211-6793. -- Roč. 95, 2019, č. 2, s. 15
Annotation: Nekrolog M. Balabána.
Article
19
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 26, 2019, č. 4, 14. 1., s. [89]
Annotation: Nekrolog.
Article