By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. [7], 1984, č. [1], leden, s. 17-18
Annotation: Recenze knihy G. Skillinga, kterou autor i chartisté vnímají jako pokračování jeho předchozí knihy "Czechoslovakia's interrupted revolution".
Article
2
In: Sny a sekyry. -- 3. s. obálky
Annotation: Bio-bibliografická poznámka o autorovi s jeho fot.; s Ediční poznámkou (s. 115); s komentářem textu (4. s. obálky).
Book Chapter
4
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 8, 1985, č. 2, 11. 1. - 10. 2., s. 8-10
Annotation: Polemický příspěvěk k textu "Právo na dějiny"o soudobé československé historii a některým reakcím na něj. Šabata se věnuje zejména textům...
Article
5
Published Weitra : Bibliothek der Provinz, 2019.
Annotation: Kolektivní monografie mapuje historii dvou století česko-rakouských vztahů s ohledem na to, co oba národy spojuje i rozděluje; se seznamem vyobrazení...
Book
6
by Kratochvil, Alexander
Published Berlin : Kulturverlag Kadmos, 2019.
Annotation: Monografie se zabývá způsoby vyprávění traumatických prožitků a událostí v české, ukrajinské a německé beletrii; s literaturou (s. 245-253);...
Book
7
Published Praha : Národní galerie, 2019.
Annotation: Česko-německý průvodce výstavou Národní galerie Praha, konané ve Šternberském paláci od 24. 5. do 15. 9. 2019, představuje artefakty z obou...
Book
8
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 41, 2019, č. 6, červen, s. 52-53
Annotation: Recenze na biografickou knihu P. Kosatíka o T. G. Masarykovi.
Article
9
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 30, 2020, č. 31, 6. 2., příl. Salon, č. 1160, s. 16
Salon. -- 25. 2. 2020
Annotation: Recenze.
Article
10
Published Praha : Červený Kostelec : Archiv hlavního města Prahy; Pavel Mervart, 2018.
Annotation: Sborník se zabývá pražskou sociální politikou v období pozdního středověku a raného novověku, zaměřuje se na cechovní podnikání a je věnován...
Book
11
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- Roč. 33, 2018, č. 112, podzim, s. 125-137
Annotation: Nárys životaběhu V. Neuwirtha s připomínkou jeho deníkových zápisků "Apokalyptický deník" a "Vcházení do Evropy", založení kulturního společenství...
Article
12
by Junek, Václav, 1950-, Hejna, Tomáš, 1991-
Published Praha : Olympia, 2018.
Annotation: Mononografie se věnuje historii první Československé republiky a analyzuje důsledky politických rozhodnutí jejích politiků; s Jmenným rejstříkem...
Book
13
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 28, 2018, č. 41, 1. 10., s. 6
Annotation: Rozhovor o knize "Jak maminka vyprávěla o 20. století".
Article
14
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1986, č. [9], listopad, s. [122]-[132] [1]-11
Annotation: Úvahy na téma revolučních proměn ve východoevropských a středoevropských státech v 80. letech 20. století.
Article
15
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 29, 2018, č. 249, 26. 10., příl. City Dnes, listopad, s. 80
Annotation: Zprávy.
Article
16
In: Prostor. -- ISSN 0862-7045. -- Roč. 35, 2018, č. 109, 28. 10., s. 28-35
Annotation: Esej o tzv. odsunu (podle Němců "vyhnání", podle autora "vykázání") sudetských Němců z českého pohraničí; autor se na základě Jaspersových...
Article
17
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 18., 1. 11., s. 9
Annotation: Referát na divadelní adaptaci románu K. Tučkové "Žítkovské bohyně" v Divadle pod Palmovkou.
Article
18
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 291, 15. 12., s. 26, příl. Orientace, s. viii
Annotation: Anotace knihy rozhovorů K. Hvížďaly s J. Přibáněm "Hledání dějin : o české státnosti a identitě : 883 - 1918 - 2018 : rozhovor", jež se...
Article
19
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1985, č. [9], listopad, s. [99]-[101] [1]-3
Annotation: Recenze českého vydání knihy o budování indického státu.
Article
20
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 2, 1976, č. 3, listopad, s. 274-278
Annotation: Recenze na knihu pamětí polského šlechtice a vypravěče J. Ch. Paska, která byla přeložena pro nakl. Odeon.
Article