By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 2019, č. 1, s. 7-9
Annotation: Portrét K. Dyrynka u příležitosti výročí 70 let od jeho úmrtí.
Article
2
online
In: Acta Musei Nationalis Pragae. Historia litterarum. -- ISSN 2570-6861. -- Roč. 64, 2019, č. 1/2, s. 45-55
Annotation: Studie o spojitosti A. Dürera s českou ilustrací.
Article
4
online
In: Acta Musei Nationalis Pragae. Historia litterarum. -- ISSN 2570-6861. -- Roč. 64, 2019, č. 3/4, s. 45-47
Annotation: Článek o zpracování knižních ilustrací doby předbělohorské.
Article
5
online
In: Acta Musei Nationalis Pragae. Historia litterarum. -- ISSN 2570-6861. -- Roč. 64, 2019, č. 3/4, s. 90-100
Annotation: Komentář k fotogalerii ilustrací knih publikovaných za Protektorátu Čechy a Morava.
Article
6
In: Český časopis historický. -- ISSN 0862-6111. -- Roč. 116, 2018, č. 4, s. 1160-1163
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Knihy a dějiny. -- ISSN 1210-8510. -- Roč. 26, 2019, č. 1/2, s. 184-185
Annotation: Recenze na monografii K. Boldana mapující počátky výroby tištených knih v Čechách a na Moravě.
Article
8
In: Knihy a dějiny. -- ISSN 1210-8510. -- Roč. 26, 2019, č. 1/2, s. 188
Annotation: Referát z konference u příležitosti zahájení výstavy "in monte Oliveti - Litomyšl a knižní kultura jednoty bratrské v 16. století" v Regionálním...
Article
9
In: Knihy a dějiny. -- ISSN 1210-8510. -- Roč. 26, 2019, č. 1/2, s. 189
Annotation: Referát z workshopu, který se soustředil na mezioborovou analýzu portrétů raně novověkých intelektuálů; připojen program konference.
Article
10
online
Webarchiv
In: Neviditelný pes [online]. -- ISSN 1212-673X. -- 30. 5. 2016
Annotation: Nekrolog A. Borna.
Article
11
In: Knihy a dějiny. -- ISSN 1210-8510. -- Roč. 25, 2018, č. 1/2, s. 85-86
Annotation: Zpráva o zpřístupnění databáze "Encyklopedie knihy v českém středověku a raném novověku", jejímž základem je "Encyklopedie knihy" P. Voita.
Article
13
In: Knihy a dějiny. -- ISSN 1210-8510. -- Roč. 25, 2018, č. 1/2, s. 95-96
Annotation: Recenze na katalog katedrální knihovny ve švédském Strängnäsu, tato knihovna obsahuje velké množství knih původem z českých a moravských...
Article
14
In: Kontexty. -- ISSN 1803-6988. -- Roč. 10 (29), 2018, č. 4, s. 65-77
Annotation: Studie věnovaná dějinám knižní ilustrace po roce 1948, mj. zmíněny postoje V. Černého a osudy Z. Buriana, B. Konečného a G. Kruma.
Article
15
online
Webarchiv
In: Neviditelný pes [online]. -- ISSN 1212-673X. -- 5. 10. 2016
Annotation: Recenze na monografii o knižních ilustracích Z. Buriana.
Article
16
In: Evangelický týdeník - Kostnické jiskry. -- ISSN 0139-505X. -- Roč. 103, 2018, č. 3, 24. 1., s. 4
Annotation: Medailon o vynálezci knihtisku J. Gutenbergovi pojatý jako příspěvek k tématu dějin knižní kultury.
Article
17
online
Webarchiv
In: Neviditelný pes [online]. -- ISSN 1212-673X. -- 8. 2. 2019
Annotation: Fejeton na téma knihy, ničení zakázané literatury a knižní kultury vůbec.
Article
18
In: Pozor, v knihovně je kocour!. -- S. [5]
Annotation: Předmluva k dětské knize o knihovnách a dějinách knižní kultury; s bio-bibliografickými poznámkami O autorech (s. 93).
Book Chapter
19
online
Webarchiv
In: Vlčí bouda [online]. -- ISSN 2336-1697. -- 8. 2. 2018
Annotation: Recenze komiksu pro děti K. Smolíkové přibližující hravou formou dějiny knižní kultury dětem.
Article
20
online
Webarchiv
In: Sarden [online]. -- ISSN 1805-2711. -- 13. 1. 2013
Annotation: Článek o tvorbě J. Lady.
Article