By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 12, 1987, č. 5, s. 321
Annotation: Úryvek z článku J. Měkoty "Pátrání téměř detektivní: Před pěti sty lety byla vytištěna první kniha na Moravě" o počátcích knihtisku...
Article
2
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 41, 2019, č. 8, říjen, s. 47
Annotation: Recenze na monografii o zavádění knihtisku na českém území.
Article
3
In: Knihy a dějiny. -- ISSN 1210-8510. -- Roč. 26, 2019, č. 1/2, s. 27-47
Annotation: Studie popisující počátky vzniku "Soupisu inkunábulí z českých a moravských knihoven", který byl zpřístupněn digitálně v roce 2018; pozornost...
Article
4
In: Knihy a dějiny. -- ISSN 1210-8510. -- Roč. 26, 2019, č. 1/2, s. 52-101
Annotation: Studie o Znojemské dílně, tiskárně Ch. A. Wagnera, J. V. Svobody a A. T. Svobodové v první polovině 18. století.
Article
5
In: Knihy a dějiny. -- ISSN 1210-8510. -- Roč. 26, 2019, č. 1/2, s. 131-147
Annotation: Studie věnovaná problematice přechodu od rukopisných knih k tiskové produkci na přelomu 15. a 16. století.
Article
6
In: Knihy a dějiny. -- ISSN 1210-8510. -- Roč. 26, 2019, č. 1/2, s. 148-152
Annotation: Krátka studie o historii užití dřevěných štočků, které byly použity v Melantrichových biblích.
Article
7
In: Knihy a dějiny. -- ISSN 1210-8510. -- Roč. 26, 2019, č. 1/2, s. 172-174
Annotation: Zpráva o zveřejnění "Mapy tiskařské produkce Čech a Moravy do roku 1800", která vznikla v rámci projektu Knihověda.cz.
Article
8
In: Český časopis historický. -- ISSN 0862-6111. -- Roč. 116, 2018, č. 4, s. 1160-1163
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Knihy a dějiny. -- ISSN 1210-8510. -- Roč. 26, 2019, č. 1/2, s. 175-177
Annotation: Článek rekapitulující uplynulých 25 let časopisu Knihy a dějiny.
Article
10
In: Knihy a dějiny. -- ISSN 1210-8510. -- Roč. 26, 2019, č. 1/2, s. 184-185
Annotation: Recenze na monografii K. Boldana mapující počátky výroby tištených knih v Čechách a na Moravě.
Article
11
12
In: Listy filologické. -- ISSN 0024-4457. -- Roč. 141, 2018, č. 1/2, s. 273-277
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 66, 2018, č. 4, září, s. 585-591
Annotation: Recenze.
Article
14
15
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 40, 2018, č. 7, září, s. 54
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Evangelický týdeník - Kostnické jiskry. -- ISSN 0139-505X. -- Roč. 103, 2018, č. 3, 24. 1., s. 4
Annotation: Medailon o vynálezci knihtisku J. Gutenbergovi pojatý jako příspěvek k tématu dějin knižní kultury.
Article
17
Annotation: Kritická edice "Gramatiky české" z roku 1533 doplněná úvodními komentáři o typografických souvislostech náměšťské mluvnice, o jejích autorech...
Book
18
In: Umění. -- ISSN 0049-5123. -- Roč. 66, 2018, č. 4, s. 319-322
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Umění. -- ISSN 0049-5123. -- Roč. 66, 2018, č. 6, s. 547-548
Annotation: Anotace.
Article
20
online
Webarchiv
In: Vlčí bouda [online]. -- ISSN 2336-1697. -- 8. 2. 2018
Annotation: Recenze komiksu pro děti K. Smolíkové přibližující hravou formou dějiny knižní kultury dětem.
Article