By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Panorama. -- ISSN 1805-9775. -- R. 1997, s. 19
Annotation: Poznámka k vydání.
Article
2
In: Panorama. -- ISSN 1805-9775. -- R. 1997, s. 12-13
Annotation: Referát o připravované výstavě, věnované mj. humanistické literatuře a knihtisku.
Article
3
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 53, 1997, č. 37, 13. 2., s. 13
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 19, 1997, č. 1, s. 61
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 10, 1997, č. 35, 11. 2., s. 10
Annotation: Recenze knihy o komunistické infiltraci Moravy v letech 1939 - 1948.
Article
6
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 8, 1997, č. 9, 24. 2.-2. 3., s. 17
Annotation: O ohlase knihy, zejména její kapitoly o A. Londonovi.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 8, 1997, č. 8, 26. 2., s. 3
Annotation: O aktuálnosti knihy.
Article
8
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 7, 1997, č. 64, 17. 3., s. 10
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 7, 1997, č. 75, 29. 3., s. 12
Annotation: Komentář ke knize o období let 1939 - 1948 na Zlínsku, Vsetínsku a Bystřicku; článek je o Josefu Vávrovi.
Article
10
In: Malovaný kraj. -- ISSN 0323-1542. -- Roč. 33, 1997, č. 2, březen/duben, s. 33
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Slovo. -- ISSN 1211-6416. -- Roč. 89, 1997, č. 74, 28. 3., příl. Slovo na víkend, s. 2
Annotation: Článek o polemice mezi TGM a J. Pekařem.
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 6, 20. 3., s. 2
Annotation: Referát o veřejných diskusích nad knihami Karla Bartoška a Antonína Klimka.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 6, 20. 3., s. 20
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 8, 1997, č. 80, 5. 4., s. 18
Annotation: Článek o knize německého novináře o romském koncentračním táboře v Letech u Písku.
Article
15
In: Čas. -- ISSN 1210-1648. -- Roč. 5, 1997, č. 18, leden, s. 11-13
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Archivní časopis. -- ISSN 0004-0398. -- Roč. 47, 1997, č. 1, s. 23-25
Annotation: Recenze s podrobným popisem výstavy archivních dokumentů Národního muzea týkajících se českého života v 19. a 20. století.
Article
17
In: Sudetoněmecký problém: Obtížné loučení s minulostí. -- s. 10-14
Annotation: Autorčina předmluva; kniha obsahuje Úvod (s. 15-22) a kapitoly: Co je to "sudetoněmecký problém"?; Kdo jsou sudetští Němci na konci 20. století;...
Book Chapter
18
In: Historická antologie hudby v českých zemích (do cca 1530) = Historical Anthology of Music in the Bohemians Lands (up to ca 1530). -- s. ix-xi
Annotation: Předmluva k česko-anglické antologii; s úvodním soupisem pramenů a bibliografie (s. xiii-xv) a s částmi: Středověk (do cca 1420), s. 1-158, s...
Book Chapter
19
In: Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica, sv. 2, 1998. Studia historica, sv. 49. -- ISSN 0567-8293. -- R. 2001, s. 57-66
Annotation: Studie vycházející z dochovaných vzpomínek Jana či Hansla Komendy, vydaných W. Fresem in: Rheinisch-westfälische Zeitschrift für Volkskunde, 30/31,...
Article
20
In: Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica, sv. 5, 1999. Studia historica, sv. 52. -- ISSN 0567-8293. -- R. 2003, s. 59-75
Annotation: Zamyšlení nad raněnovověkými představami o evropských městech, s kapitolami: Vnímání "odlišnosti"; "Obraz", či "stereotyp"?; Téma města;...
Article