By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Ředitel a hydra. -- Zadní záložka
Annotation: Bio-bibliografická poznámka o autorovi s jeho fot.; s úryvkem z textu (přední záložka volné obálky); s komentářem textu (4. s. volné obálky).
Book Chapter
3
In: Proč louže přes den mizí?. -- 4. s. obálky
Annotation: Biografická poznámka o autorce (s její fot.).
Book Chapter
4
5
In: Terezín v konečném řešení židovské otázky : mezinárodní konference historiků k 50. výročí vzniku terezínského ghetta : 1941-1945. -- ISBN 80-901352-0-X. -- S. 137-143
Annotation: Stať představuje šest časopisů psaných dětmi z koncentračního tábora Terezín a uvádí některé básně v nich uveřejněné.
Book Chapter
6
In: Nový Brak [samizdat]. -- Č. 6, [1984], s. 50-51
Annotation: Dopis V. Brabence z kanadského exilu stylizovaný jako fejeton o únosech dětí; dále v rubrice následuje dopis E. Bondyho pobývajícího aktuálně...
Article
7
In: Partonyma. -- ISSN 1805-8558. -- Roč. 9, 2020, č. 33/34, s. 96-101
Annotation: Stať.
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 4, 1960, č. 41, 13. 10., s. 3
Annotation: Příspěvek do diskuse Kultura dětem.
Article
9
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 3, 1947, č. 94, 22. 4., s. 2
Annotation: Poznámky k problematice zájmu o četbu u dětí a mládeže.
Article
10
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 23, 2013, č. 229, 2. 10., s. 11
Annotation: Zpráva o mezinárodní konferenci Čtení mění dětem životy, která se koná 16. 10. 2013 v Národní technické knihovně v Praze.
Article
11
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 10, 1954, č. 50, 28. 2., s. 5
Annotation: Sociálně cítěný fejeton inspirovaný povídkou K. Čapka Razzie ze souboru Obrázky z domova.
Article
12
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 10, 1954, č. 74, 28. 3., s. 1
Annotation: O dětských divácích.
Article
13
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 23, 1958, č. 30, 24. 7., s. 717
Annotation: Recenze.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 21, 22. 5., s. 6
Annotation: Referát o filmu podle předlohy a scénáře A. Bernáškové, zmiňující mj. herecké výkony představitelů dětských rolí J. Brejchové a H. Bočana...
Article
15
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 23, 2013, č. 126, 31. 5., s. 7
Annotation: Zpráva s fotografií o akci v rámci projektu Celé Česko čte dětem.
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 3, 1959, č. 6, 12. 2., s. 5
Annotation: Úvaha o rozhlasové dramaturgii, která by měla "pomáhat ve výchově dnešního dítěte v pokrokového, vpravdě soudobého člověka" příklonem...
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 20, 14. 5., s. 6
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Slovo a slovesnost. -- ISSN 0037-7031. -- Roč. 73, 2012, č. 4, listopad, s. 345-365
Annotation: Studie.
Article
19
In: Pandora. -- ISSN 1801-6782. -- R. 2011, č. 22/23, prosinec, s. 4-5
Annotation: Úvodník v čísle zaměřeném na dětství. Na s. 79-101 jsou otištěny ukázky dětské tvorby.
Article
20
In: Pandora. -- ISSN 1801-6782. -- R. 2011, č. 22/23, prosinec, s. 126-134
Annotation: Studie. Doplněno bio-bibliografickou poznámkou o autorovi.
Article