By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


2
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- Roč. 34, 2019, č. 117, zima, s. 169-171
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Cukrář vojákem. -- S. 9-10
Annotation: Předmluva editora; s uvedenou předmluvou vnučky autora deníku (s. 7-8); s přílohou (22 nečíslovaných stran); s komentářem textu (4. s. obálky).
Book Chapter
4
In: Lógr. -- ISSN 1804-6835. -- Roč. 9, 2019, č. 32, léto, s. 115-118
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 33, 2020, č. 3, 4. 1., s. [1]
Annotation: Komentář k deníkovému zápisu J. Zábrany, podle nějž francouzského spisovatele A. Camuse zabila KGB (ve spolupráci s StB). Na základě Zábranova...
Article
6
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 33, 2020, č. 3, 4. 1., příl. Orientace, s. [13]-14
Annotation: Článek o úmrtí francouzského spisovatele A. Camuse při autonehodě. Podle deníkového zápisu J. Zábrany se nejednalo (pouze) o autonehodu, ale...
Article
7
In: Spas : čtení ve věži. -- Zadní záložka
Annotation: Komentář přiloženého DVD; s úryvkem z textu (s. 7-8); s dalším úryvkem z textu (s. 683-684).
Book Chapter
8
9
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 30, 2020, č. 4, 13. 1., s. 8
Annotation: Článek o básníkovi, dramatikovi a divadelníkovi J. Kárnetovi, který po roce 1948 odešel do exilu (USA) a jehož poezii a deníkovým zápiskům...
Article
10
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 35, 2019, č. 10, 11. 12., s. [84]-89
Annotation: Článek o expedicích K. Absolona na dno propasti Macocha cituje z rukopisného deníku účastníka jedné z expedic A. Krále, zmíněna je též dobová...
Article
11
In: Kukátko do (ne)manželského života. -- 4. s. obálky
Annotation: Komentář textu.
Book Chapter
12
In: Weles. -- ISSN 1214-2948. -- R. 2018, č. 72/73, s. 67
Annotation: Komentář ke kresbám doplněným deníkovými zápisky (Stíny ostrova, s. 60-66). Připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
13
In: Weles. -- ISSN 1214-2948. -- R. 2018, č. 72/73, s. 67
Annotation: Komentář ke kresbám doplněným deníkovými zápisky (Stíny ostrova, s. 60-66). Připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
14
online
Webarchiv
In: Knihovnice.cz [online]. -- ISSN 1802-2790. -- 10. 12. 2009
Annotation: Rozhovor u příležitosti 20. výročí Sametové revoluce; mj. o Horáčkově knize "Jak pukaly ledy".
Article
15
In: Český časopis historický. -- ISSN 0862-6111. -- Roč. 116, 2018, č. 4, s. 1171-1173
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1985, č. 10, prosinec, s. [33]-[36] [1]-4
Annotation: Polemická úvaha o intimním deníku K.H. Máchy, vyvolaná recenzí "Máchův necenzurovaný deník" (Kritický sborník) a publikováním Máchova deníku...
Article
17
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- Roč. 33, 2018, č. 112, podzim, s. 125-137
Annotation: Nárys životaběhu V. Neuwirtha s připomínkou jeho deníkových zápisků "Apokalyptický deník" a "Vcházení do Evropy", založení kulturního společenství...
Article
18
In: Sudetenland. -- ISSN 0562-5173. -- Jg. 59, 2018, H. 2, S. 162-165
Annotation: Článek o románu "Die Waffen nieder!" německy píšící spisovatelky B. von Suttner.
Article
19
In: Stifter Jahrbuch : Neue Folge. -- ISBN 978-3-940098-12-2. -- Jg. 29, 2015, S. 81-109
Annotation: Poznámkami opatřený úryvek z deníku spisovatele R. Michela; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 81-82).
Article
20
Annotation: Sborník příspěvků vycházejících ze stejnojmenné konference na téma pomocných věd historických a jejich místa v systému věd o historii;...
Book