By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 9, 1986, č. 6, s. 19-20
Annotation: Medailon stíhaného H. Chromého. Chromý je autorem několika básnických sbírek ("Chlapec Rock", "Dlouze skandující občan", "Vepřové něžnosti"...
Article
2
online
Webarchiv
In: Kulturní noviny [online]. -- ISSN 1804-5693. -- R. 2017, č. 26, 26. 6.
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 241, 17. 10., s. 8
Annotation: Referát o filmu "Hovory s TGM"; postavu T. G. Masaryka ve filmu hraje M. Huba, postavu K. Čapka hraje J. Budař.
Article
4
In: Studia Comeniana et historica. -- ISSN 0323-2220. -- Roč. 47, 2017, č. 97/98, s. 181-197
Annotation: Studie zkoumá výše uvedené žánrové rozhraničení na příkladu několika anonymních pozdně středověkých sporů a na humanistickém traktátu...
Article
5
online
In: Jazzstop [samizdat]. -- Roč. 3, 1989, č. 8, s. 16
Annotation: Komentář V. Havla k otázce veřejného dialogu mezi společností a vládou v Československu a v Polsku.
Article
6
In: Navzdory času. -- Přední záložka
Annotation: Bio-bibliografická poznámka o autorce s jejím ilustrovaným portrétem; s bio-bibliografickou poznámkou o autorovi s jeho ilustrovaným portrétem...
Book Chapter
7
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 9, 1986, č. 11, s. 19
Annotation: Zpráva oznamující, že tento rok vyjde druhé mimořádné číslo "Informací o Chartě 77". Avizované číslo bude obsahovat memorandum všem účastníkům...
Article
8
In: Dva indické "cestopisy". -- ISBN 978-80-7308-952-8. -- S. 225-253
Annotation: Komentář k edici uvedených dvou fiktivních cestopisů M. V. Krameria psaných formou dialogu informuje o Krameriově cestopisné literatuře, jejích...
Book Chapter
9
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 8, 1985, č. 7, 11. 5. - 3. 6., s. 13
Annotation: Otevřený dopis Jaruzelskému v souvislosti s obnoveným procesem s A. Michnikem, B. Lisem a W. Frasyniukem. Havel na adresáta apeluje, aby procesu zabránil,...
Article
10
In: Folia Historica Bohemica. -- ISSN 0231-7494. -- Sv. 27, 2012, č. 2, s. 225-236
Annotation: Studie k literárnímu útvaru dialogu srovnává tvorbu rakouského jezuity G. Scherera, českou tvorbu B. Paprockého z Hlohol a dvě anonymní protestantská...
Article
11
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 16, 2006, č. 2, 9.-15. 1., s. 1 a 5
Annotation: Rozhovor s novinářkou a publicistkou, mj. o jejích knihách rozhovorů.
Article
12
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 17, 2004, č. 24, 29. 1., s. 14
Annotation: Jeden z článků čtyřstránkové přílohy Havel rok poté; o vztahu V. Havla k tisku (připomenuty jeho rozhovory v Lidových novinách v listopadu...
Article
13
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 12, 2006, č. 18, 5. 5., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Naše řeč. -- ISSN 0027-8203. -- Roč. 89, 2006, č. 5, s. 242-257
Annotation: Analýza dvou přepisů televizního pořadu Krásný ztráty ze dne 30. 12. 2002 (hosty byly T. Boučková a L. Bílá).
Article
15
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 12, 2002, č. 44, 21. 2., s. 9
Annotation: Rozhovor s autorem knižních rozhovorů s mediálními hvězdami.
Article
16
In: Polygon. -- ISSN 1660-1386. -- R. 2001, č. 7, 4. 12., s. 68-71
Annotation: O marné snaze tlumočnice uskutečnit rozhovor s V. Havlem v letech 1995-2000; v úvodní části o třech holandských vyznamenáních udělených Havlovi...
Article
17
In: Zpravodaj katedry bohemistiky. -- Roč. 7, 1997, č. 2, únor, s. 30-32
Annotation: Referát o průběhu kongresu.
Article
18
by Müllerová, Olga, 1942-, Hoffmannová, Jana, 1950-
Published Praha : Ústav pro jazyk český AV ČR v nakladatelství Pansofia, 1994.
Annotation: Studie; v oddílu Dialog a monolog (s. 13-20) mj. kapitolky Dialog a monolog v literárních textech, Dialogy a monology psané - mluvené, připravené...
Book
19
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 4, 2007, č. 8, s. 201-213
Annotation: Rozhovor s I. Vyskočilem, zejm. o jeho seminářích dialogického jednání, řeči jako orálním gestu, divadelním umění, "nedivadle" a lidské...
Article
20
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 4, 2007, č. 8, s. 213-215
Annotation: Rozhovor M. Čunderlem o I. Vyskočilovi a dialogickém jednání, lingvistice a autorských divadelních představeních M. Čunderleho. Navazuje na rozhovor...
Article