By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Fraktál. -- ISSN 2585-8912. -- Roč. 2, 2019, č. 2, s. 152-153
Annotation: Článek o úloze digital humanities v současném literárněvědném výzkumu.
Article
2
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 41, 2019, č. 6, červen, s. 6
Annotation: Zpráva o internetových stránkách www.scriptum.cz zpřístupňujících význačná česká exilová a samizdatová periodika.
Article
3
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 41, 2019, č. 7, září, s. 6
Annotation: Zpráva o internetovém portálu www.samizdat.sk zpřístupňujícím slovenská samizdatová, především katolicky orientovaná periodika; také obsahuje...
Article
4
online
Webarchiv
In: Bulletin SKIP [online]. -- ISSN 1213-5828. -- Roč. 24, 2015, č. 2
Annotation: Rozhovor s ředitelem Moravské zemské knihovny T. Kubíčkem, mj. o projektech "Česká knihovna" a "Centrální portál českých knihoven"; připojena...
Article
5
online
Webarchiv
In: Bulletin SKIP [online]. -- ISSN 1213-5828. -- Roč. 21, 2012, č. 1
Annotation: Rozhovor s ředitelem Knihovnického institutu Národní knihovny V. Richterem o činnosti této organizace.
Article
6
In: Brněnský deník Rovnost. -- ISSN 1802-0887. -- Roč. [28], 2018, č. 221, 22. 9., s. 3
Annotation: Článek o rekonstrukci Moravské zemské knihovny a o pokračování projektu digitalizace.
Article
7
In: Zvuk Zlínského kraje. -- ISSN 1214-0139. -- R. 2015, č. 1, jaro/léto, s. 10-14
Annotation: Článek o projektu digitalizace starých tištěných dokumentů v muzeích Zlínského kraje.
Article
8
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 63, 2019, č. 60, 26. 3., s. 4
iHNed.cz [online]. -- 26. 3. 2019
Annotation: Článek o nálezech a katalogizaci českých rukopisů a tisků odvezených během třicetileté války do Švédska.
Article
9
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 30, 2019, č. 7, červenec, příl. Interview, s. 6-7
Annotation: Rozhovor s R. Olehlou o projektu E-knihovna Městské knihovny v Praze; připojena biografická poznámka (s. 7).
Article
10
online
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 34, 2020, č. 1, s. 24-27
Annotation: Článek o průběhu konference.
Article
11
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 64, 2020, č. 58, 23. 3., s. 4
iHNed.cz [online]. -- 23. 3. 2020
Annotation: Zpráva o opatřeních kvůli pandemii COVID-19, které zavedlo Divadlo Spejbla a Hurvínka.
Article
12
online
Webarchiv
In: Bulletin SKIP [online]. -- ISSN 1213-5828. -- Roč. 27, 2018, č. 4
Annotation: Zpráva z konference "Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě" (28.-29. 11. 2018).
Article
13
14
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 60, 2012, č. 4, srpen, s. 586-602
Annotation: Přednáška ukazuje, že základy českého knihovědného bádání jsou velmi silně propojeny s národní retrospektivní bibliografií a v současnosti...
Article
15
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 23, 2012, č. 299, 22. 12., příl. Víkend, s. 28
Annotation: Zpráva o zpřístupnění zdigitalizované lístkové kartotéky Retrospektivní bibliografie české literatury 1775-1945 na webu ÚČL AV ČR.
Article
16
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 26, 2012, č. 3/4, podzim/zima, s. 28-30
Annotation: Článek o projektu věnovaném vývoji moderních nástrojů zpřístupnění dat z výzkumu osobních knihovních fondů a platformy pro sběr a zpřístupnění...
Article
17
In: Knižní novinky. -- ISSN 1213-7073. -- Roč. 4, 2005, č. 17, 5. 9., s. 5
Annotation: Zpráva o udělení ceny iniciované v loňském roce jihokorejským městem Cheongju [Čongdžu]; Národní knihovna ČR se stává historicky první...
Article
19
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 61, 2013, č. 3, červenec, s. 385-386
Annotation: Úvodní článek k bloku studií věnovaných materiálové sbírce Ústavu pro českou literaturu AV ČR Retrospektivní bibliografie české literatury...
Article
20
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 61, 2013, č. 3, červenec, s. 396-409
Annotation: Studie se soustředí na prezentaci digitalizované podoby Retrospektivní bibliografie české literatury 1770-1945 Ústavu pro českou literaturu AV...
Article