By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 30, 2019, č. 275, 27. 11., s. 9
Annotation: Karikatura M. Kundery a V. Havla v reakci na rozhovor V. Kunderové pro měsíčník Host.
Article
2
Annotation: Rozhovor s K. Moučkovou a M. Kubišovou o jejich životě, zvláště za normalizace; s uvedenou předmluvou a biografickými poznámkami o autorkách...
Book
3
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1986, č. [7], září, s. [56]-[60] [1]-5
Annotation: Fejeton o roce jubilejních narozenin mnohých českých kulturních osobností, převážně z řad disentu.
Article
4
by Stárek, František, 1952-, Valenta, Martin, 1980-
Published Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, Argo ; 2018.
Annotation: Kolektivní monografie přibližuje dějiny hudební skupiny Plastic People v letech 1968-1976 a sleduje také formování prvních konceptů kulturních...
Book
5
6
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 29, 2018, č. 41, 11. 10., s. 51
Annotation: Knižní tip.
Article
7
In: Prostor. -- ISSN 0862-7045. -- Roč. 35, 2018, č. 109, 28. 10., s. 188-197
Annotation: Rozhovor s P. Šustrovou o politických ideálech, o Chartě 77, o V. Havlovi, o polistopadovém vývoji politiky, o neochotě ke společenskému dialogu...
Article
8
In: Prostor. -- ISSN 0862-7045. -- Roč. 35, 2018, č. 109, 28. 10., s. 210-221
Annotation: Článek opírající se o knihu "Bytová revolta: Jak ženy dělaly disent" (jejíž je N. Straková rovněž spoluautorkou) o životních osudech I....
Article
9
In: Respekt speciál. -- ISSN 2336-6001. -- Roč. 4, 2018, č. 4, 28. 11., s. 106-109
Annotation: Rozhovor s M. Platzovou o dětství v disidentské rodině, demonstracích a jejím vzdělání; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 107).
Article
11
In: Iluminace. -- ISSN 0862-397X. -- Roč. 30, 2018, č. 1, s. 116-124
Annotation: Soubor anotací.
Article
12
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 62, 2018, č. 209, 30. 10., s. 18
iHned.cz [online]. -- 30. 10. 2018
Annotation: Článek se věnuje čtyřicátému výročí vzniku eseje "Moc bezmocných" V. Havla.
Article
13
In: Respekt speciál. -- ISSN 2336-6001. -- Roč. 4, 2018, č. 4, 28. 11., s. [30]-34
Annotation: Rozhovor s novinářem a spisovatelem M. M. Šimečkou o normalizaci a slovenském disentu; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 34).
Article
14
In: Fragment K. -- Roč. 4, 1990, č. 7, s. 7-20
Annotation: Eseje týkající se vztahu literatury a politiky v Českoslovenku před r. 1989, "závislosti československé společnosti na literaturou stvořeném...
Article
15
online
Webarchiv
In: H7O [online]. -- 15. 11. 2017
Annotation: Rozhovor o ženách v disentu a knize "Bytová revolta".
Article
16
In: Uni. -- ISSN 1214-4169. -- Roč. 29, 2019, č. 1, 9. 1., s. 24-27
Annotation: Rozhovor se S. Krobovou o její písňové tvorbě a o dětství v disentu.
Article
17
In: Babylon. -- ISSN 1211-4332. -- Roč. 26, 2018, č. 4, 17. 12., s. 4
Annotation: Recenze na monografii "Co byla normalizace?" P. Koláře a M. Pullmana.
Article
18
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 30, 2020, č. 9, 17. 2., s. 25
Annotation: Článek o rozhlasové rekonstrukci soudního procesu se šesti členy hnutí VONS, již v roce 1980 uvedlo Radio Svobodná Evropa pod názvem "Proces...
Article
19
online
Webarchiv
In: Sport [samizdat]. -- Roč. 1, 1989, č. 3, září, s. 6-11
Annotation: Rozhovor s V. Havlem o roli politika, která je mu čím dál častěji přisuzována; dramatik mj. nepřestává za své základní povolání považovat...
Article
20
online
Webarchiv
In: Sport [samizdat]. -- Roč. 1, 1989, č. 4, listopad, s. 31-34
Annotation: Článek o aktuální politické a celospolečenské situaci v Rumunsku před stranickým sjezdem, mj. o vzrůstajících projevech disidence, přičemž...
Article