By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 30, 2019, č. 3, 5. 12., s. 164-166
Annotation: Úvaha nad dramaturgií Národního divadla: tak aby byla koncipována s ohledem na soudobé společensko-politické a kulturní dění a zájmy současného...
Article
2
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 22. 11. 2017
Annotation: Recenze na divadelní inscenaci "Pozvání", jež je uváděna v usedlosti Mazanka v Praze a má formu tzv. imerzivního divadla. Zmíněna též recenze...
Article
3
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 27, 2018, č. 18, 30. 10., s. 2
Annotation: Článek o projektu "Platform shift+", který slouží k výzkumu nových možností tvorby divadla pro mladé publikum ve věku digitálních médií.
Article
4
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 62, 2018, č. 173, 7.-9. 9., příl. Ego!, roč. 4, č. 36, s. 34-35
Ego!. -- 7. 9. 2018
Annotation: Rozhovor s D. Přibylem, novým ředitelem Městských divadel pražských.
Article
5
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 29, 2019, č. 40, 23. 9., s. 20
Annotation: Rozhovor s režisérkou P. Tejnorovou o připravované inscenaci podle knihy publicisty O. Kundry "Putinovi agenti : jak ruští špioni kradou naše tajemství",...
Article
6
online
In: denikn.cz [online]. -- 8. 12. 2018
Annotation: Reportáž o divadelním představení "Dům v jabloních" uskutečněného v rámci vernisáže děl z cyklu "Skleněné zahrady".
Article
7
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 33, 2020, č. 115, 19. 5., s. 7
Annotation: Zpráva o pěti představeních, které Národní divadlo v červnu uvedlo pro omezený počet diváků.
Article
8
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 10, 1954, č. 50, 28. 2., s. 5
Annotation: O inscenaci činohry Národního divadla sehrané pohostinsky ve Vídni.
Article
9
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 10, 1954, č. 74, 28. 3., s. 1
Annotation: O dětských divácích.
Article
10
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 9, 1953, č. 236, 3. 10., s. 2
Annotation: Článek - výzva čtenářům LD vyjadřovat se k práci divadla.
Article
11
In: Divadlo. -- Roč. 19, 1968, č. [2], únor, s. 1-6
Annotation: Studie o vztahu obecenstva a dramatu.
Article
12
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 14, 1958, č. 35, 9. 2., s. 5
Annotation: Poznámky o specifické divadelní tvorbě B. Brechta.
Article
13
In: Divadlo. -- ISSN 2336-8462. -- Roč. 11, 1960, č. 5, květen, s. 275
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. [1], 1957/1958, 30. 10. 1957, s. 4
Annotation: Článek o nedostačujícím prostoru Národního divadla s ohledem na (vysokou/zvyšující se) diváckou kapacitu - navíc v situaci, kdy divadlu začíná...
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. [1], 1957/1958, č. 3, 11. 12. 1957, s. 2
Annotation: Rozhovor s O. Krejčou o zájezdu Národního divadla do Jugoslávie.
Article
16
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 25, 2016, č. 22, 27. 12., příl. Pět tváří Járy Cimrmana, s. V-VI
Annotation: Rozhovor s R. Genadijem.
Article
17
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 25, 2016, č. 22, 27. 12., příl. Pět tváří Járy Cimrmana, s. II-III
Annotation: Rozhovor se Z. Svěrákem.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 2, 1958/1959, č. 24, 10. 6. 1959, s. 8
Annotation: Článek o kočovných divadelních společnostech a o situaci divadla a zájmu divadelního publika na venkově.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 3, 1959/1960, č. 16/17, 2. 3. 1960, s. 7
Annotation: Referát o aktuálním divadelním dění v Budapešti.
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 3, 1959/1960, č. 13, 20. 1. 1960, s. 8
Annotation: Reportáž o divadelních zájezdech studentů DAMU, resp. divadla DISK.
Article