By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 29, 2020, č. 2, 21. 1., s. 2
Annotation: Rozhovor se zastupující uměleckou šéfkou A Studia Rubín o programu "Autor v domě", který podporuje vznik nových českých textů.
Article
2
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 30, 2019, č. 3, 5. 12., s. 164-166
Annotation: Úvaha nad dramaturgií Národního divadla: tak aby byla koncipována s ohledem na soudobé společensko-politické a kulturní dění a zájmy současného...
Article
3
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 16, 2020, č. 3, 29. 1., s. 12
Annotation: Esej o tzv. politickém divadle a angažovaném divadle jako specifickém fenoménu současnosti.
Article
4
In: Iluminace. -- ISSN 0862-397X. -- Roč. 31, 2019, č. 3, s. 27-45
Annotation: Studie; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 44).
Article
5
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 30, 2019, č. 4, 31. 12., s. 183-186
Annotation: Úvaha o divadelních festivalech a dramaturgii divadelních festivalů; připojena biografická poznámka (s. 186).
Article
6
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 212, 12. 9., s. 8
Annotation: Zpráva o připravovaných inscenacích Dejvického divadla pro tuto sezonu - též v souvislosti se stým výročím vzniku Československa.
Article
7
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 27, 2018, č. 18, 30. 10., s. 10
Annotation: Článek zaznamenává debaty, které zazněly v rámci putovního sympozia DRAMplan pro Nové Milénium, které proběhlo v Praze a Bratislavě (20.-24....
Article
8
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 27, 2018, č. 18, 30. 10., s. 2
Annotation: Článek o projektu "Platform shift+", který slouží k výzkumu nových možností tvorby divadla pro mladé publikum ve věku digitálních médií.
Article
9
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 271, 22. 11., s. 12
Annotation: Článek o inscenacích Městských divadel pražských v této divadelní sezóně, s novým vedením divadla a novou dramaturgií.
Article
10
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 28, 2019, č. 6, 19. 3., s. 2
Annotation: Komentář k aktuálnímu dramaturgickému plánu Národního divadla Brno, mj. o dvou českých hrách (Lucerna, Dobové tance).
Article
11
online
Webarchiv
In: Střední Evropa brněnská verse [samizdat]. -- Č. 4/5, 1989, září, s. 226-229
Annotation: Projev, v němž autor nejprve podrobněji plénum seznámil s autory, jejichž hry se nesmějí inscenovat (V. Havel, I. Klíma, F. Pavlíček, K. Sidon,...
Article
12
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 29, 2019, č. 39, 16. 9., s. 20
Annotation: Rozhovor s uměleckou šéfkou Divadla Na zábradlí D. Viceníkovou o nové divadelní sezóně.
Article
13
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 199, 28. 8., s. 8
Annotation: Článek o novém vedení a nové dramaturgii Městských divadel pražských pro novou divadelní sezónu.
Article
14
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 216, 17. 9., s. 9
Annotation: Zpráva o připravovaných inscenacích Divadla pod Palmovkou v této sezoně.
Article
15
online
Webarchiv
In: Bubínek Revolveru [online]. -- 25. 6. 2015
Annotation: Texty o J. Topolovi a jeho dramatické tvorbě. Texty T. Marečkové a Š. Pácla vycházejí ze zkušenosti inscenování Topolova "Konce masopustu" v...
Article
16
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 29, 2019, č. 48, 18. 11., s. 18
Annotation: Referát o divadelní inscenaci "Pravidla bincárny", již uvádí Divadlo Husa na provázku a jež vznikla na motivy blogu KKDR Boys.
Article
17
18
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 10, 1954, č. 8, 10. 1., s. 7
Annotation: O chystaném (plánovaném) původním repertoáru českých divadel.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 1, 1952, č. 33, 20. 9., s. 6
Annotation: O požadavcích na repertoár divadel a kontrolní funkci Divadelní a dramaturgické rady, tématech setkání dramaturgů 15. 9. v Praze s hlavními...
Article
20
In: Červený květ. -- ISSN 0009-0441. -- Roč. 1, 1956, č. 4, srpen, s. 3-7
Annotation: V článku jsou formulovány některé problémy při sestavování dramaturgických plánů.
Article