By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 29, 2020, č. 1, 7. 1., s. 2
Annotation: Rozhovor s uměleckou šéfkou Divadla Letí M. Schlegelovou o jejích aktivitách.
Article
2
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 30, 2019, č. 3, 5. 12., s. 164-166
Annotation: Úvaha nad dramaturgií Národního divadla: tak aby byla koncipována s ohledem na soudobé společensko-politické a kulturní dění a zájmy současného...
Article
3
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 30, 2019, č. 4, 31. 12., s. 183-186
Annotation: Úvaha o divadelních festivalech a dramaturgii divadelních festivalů; připojena biografická poznámka (s. 186).
Article
4
online
Webarchiv
In: Bubínek Revolveru [online]. -- 25. 6. 2015
Annotation: Texty o J. Topolovi a jeho dramatické tvorbě. Texty T. Marečkové a Š. Pácla vycházejí ze zkušenosti inscenování Topolova "Konce masopustu" v...
Article
5
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 30, 2020, č. 13, 16. 1., s. 12-13
Annotation: Zpráva o konání 20. ročníku divadelního festivalu "Grand festival smíchu" (20.-27. 1. 2020). Dramaturgyně J. Uherová představuje nejzajímavější...
Article
6
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- Roč. 24, 2009, č. 74, březen, s. 196-200
Annotation: Recenze na inscenaci dramatu J. Topola "Konec masopustu" v Divadle DISK (premiéra 6. 11. 2008).
Article
7
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 5 (110), 1995, č. 64, 16. 3., s. 12
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 27, 2018, č. 3, 6. 2., s. 14
Annotation: Dotazník mj. o vztahu M. Kinské k divadlu a o jejích uměleckých zážitcích.
Article
9
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 27, 2018, č. 5, 6. 3., s. 14
Annotation: Dotazník; připojena biografická poznámka.
Article
10
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 28, 2017, č. 2, s. 81-97
Annotation: Rozhovor o práci J. Pilátové, současné i minulé. Např. o Teatr Laboratorium, o nakladatelské práci, bytových seminářích, učení na DAMU;...
Article
11
Webarchiv
In: Portál české literatury [online]. -- 7. 7. 2011
Annotation: Rozhovor s L. Němečkovou o spolupráci na přípravě na knižním veletrhu "Svět knihy 2011".
Article
12
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 29, 2020, č. 14, 1. 9., s. 2
Annotation: Rozhovor s E. Šlechtovou o souboru "Distheatranz".
Article
13
In: Svět a divadlo. -- ISSN 0862-7258. -- Roč. 30, 2019, č. 4, s. 34-40
Annotation: Recenze několika divadelních inscenací, na nichž se podílela D. Radová jako nová umělecká šéfka A Studia Rubin.
Article
14
In: Svět a divadlo. -- ISSN 0862-7258. -- Roč. 30, 2019, č. 4, s. 41-50
Annotation: Rozhovor s D. Radovou o studiu, HaDivadle a zejména o jejích plánech na pozici umělecké šéfky A Studia Rubín.
Article
15
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 27, 2018, č. 22, 27. 12., s. 14
Annotation: Dotazník mj. o vztahu B. Hančilové k divadlu; připojena biografická poznámka.
Article
16
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 28, 2019, č. 1, 8. 1., s. 2
Annotation: Rozhovor se spoluzakladatelkou a dramaturgyní divadelní společnosti Masopust o jejich činnosti a o knize "MasoX", která vyšla k desetiletému výročí...
Article
17
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 29, 2019, č. 46, 4. 11., s. 20
Annotation: Rozhovor s divadelní režisérkou a dramaturgyní L. Ferenzovou o připravovaných divadelních projektech, mj. o dramatizaci novely B. Bellové "Jezero".
Article
18
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 30, 2019, č. 1, 28. 6., s. 151-154
Annotation: Článek o současné divadelní dramaturgii; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 154).
Article
19
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 30, 2019, č. 2, 15. 10., s. 130-134
Annotation: Úvaha o divadelní dramaturgii, práci dramaturga, (divadelním) kánonu a o současné dramaturgické koncepci Národního divadla; připojena biografická...
Article