By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 32, 2019, č. 268, 19. 11., s. 10
Annotation: Zpráva.
Article
2
online
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 32, 2019, č. 289, 13. 12., s. 9
Lidovky.cz [online]. -- 16. 12. 2019
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 6, 1956, č. 8, říjen, 3. a 4. s. obálky
Annotation: Přehled nových knih z oblasti pedagogiky, bohemistiky a překladové literatury.
Article
4
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 3, 1978, č. 10, červen, s. 838-856
Annotation: Studie o struktuře dramatu a roli dramatického textu v ní, převzato z časopisu "Slovo a slovesnost" (7/1941).
Article
5
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 5, 1955, č. 5, květen, s. 163
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 27, 2018, č. 15, 18. 9., s. 11
Annotation: Úvaha o konferenci "Perspektivy teatrologie 2", která se konala v Olomouci (17.-18. 5. 2018). Autor si všímá změn, které v teatrologii jako oboru...
Article
7
In: ArteActa. -- ISSN 2571-1695. -- Roč. 1, 2018, č. 1, s. 23-38
Annotation: Autor reflektuje současnou popularitu tzv. uměleckého výzkumu, který chápe jakožto projev umělecké a metodologické krize.
Article
8
In: ArteActa. -- ISSN 2571-1695. -- Roč. 1, 2018, č. 1, s. 39-47
Annotation: Recenzní esej na internetový slovník z oblasti performančních studií.
Article
9
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 3, 1978, č. 7, březen, s. 578-581
Annotation: Úvaha o roli ideologie v divadle.
Article
10
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 29, 2018, č. 3, s. 102-109
Annotation: Autor stati reflektuje příspěvky přednesené na konferenci Perspektivy teatrologie 2 (17.-18. 5., Olomouc) a zamýšlí se nad současným divadelním...
Article
11
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 28, 2019, č. 3, 5. 2., s. 11
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 29, 2019, č. 185, 12. 8., s. 7
Annotation: Nekrolog V. Šrámkové.
Article
13
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 30, 2019, č. 1, 3. 1., s. 52
Annotation: Knižní tip na knihu "Improvizace, náhoda a jiné vyhlídky" J. Schmida.
Article
14
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 4, 1978, č. 1, září, s. 114-147
Annotation: Rozbor Zichovy knihy věnované divadelní estetice - klíčového díla, na nějž reaguje divadelní strukturalismu.
Article
15
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 4, 1978, č. 2, říjen, s. 198-218
Annotation: Studie o komunikaci z hlediska divadelní vědy, klasifikace vychází ze strukturalismu, vysvětlení pojmu ostenze.
Article
16
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 29, 2018, č. 1, s. 52-59
Annotation: Esej, ve kterém se autorka zamýšlí nad teoretickým pojetím pojmu "postdramatické divadlo" H.T. Lehmanna.
Article
17
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 29, 2018, č. 1, s. 60-67
Annotation: Esej, ve které se autor zamýšlí nad aktuálně vznikající encyklopedií, která by měla nově definovat a metodologicky ukotvit nonverbální divadlo.
Article
18
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 4, 1954, č. 5, červen, 3. s. obálky
Annotation: Zpráva o jubilejním sborníku.
Article
19
In: Bohemia. -- ISSN 0523-8587. -- Bd. 54, 2014, Heft 1, s. 176
Annotation: Komparativní recenze na dvě monografie věnované německojazyčnému divadlu v Čechách.
Article
20
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 4, 1978, č. 1, září, s. 59-82
Annotation: Recenze reprintu Zichovy knihy v Německu.
Article