By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 30, 2019, č. 50, 9.-15. 12., s. 60-61
Annotation: Referát o divadelním projektu "Sametová simulace", který připomněl události listopadu a prosince 1989.
Article
2
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 30, 2020, č. 3, 6. 1., s. 20
Annotation: Rozhovor s divadelním dramaturgem a režisérem V. Bártou o divadelní inscenaci "pustina fantasma" o hořících deštných pralesích, již uvádí...
Article
3
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 30, 2020, č. 8, 10. 1, s. 16
Novinky.cz [online]. -- 10. 1. 2020
Annotation: Přehled chystaných divadelních inscenací pro první polovinu roku 2020.
Article
4
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 8. 2. 2013
Annotation: Komentář k situaci v Národním divadle v Praze.
Article
5
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 30, 2019, č. 3, 5. 12., s. 164-166
Annotation: Úvaha nad dramaturgií Národního divadla: tak aby byla koncipována s ohledem na soudobé společensko-politické a kulturní dění a zájmy současného...
Article
6
online
Webarchiv
In: Neviditelný pes [online]. -- ISSN 1212-673X. -- 18. 11. 2019
Annotation: Recenze na divadelní inscenaci hry R. Medka "Plukovník Švec" (premiéra 25. 10. 2018).
Article
7
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 16, 2020, č. 3, 29. 1., s. 12
Annotation: Esej o tzv. politickém divadle a angažovaném divadle jako specifickém fenoménu současnosti.
Article
8
In: Pandora. -- ISSN 1801-6782. -- R. 2019, č. 37, s. 108-110
Annotation: Recenze divadelní adaptace souboru esejů P. Taberyho "Opuštěná společnost" v Divadle na cucky (premiéra. 16. 5. 2019).
Article
9
online
In: Kam v Brně. -- ISSN 1211-5304. -- Roč. 64, 2020, č. 1, leden, s. 17
Annotation: Zpráva o divadelní inscenaci autora J. Macka "Diagnóza Masaryk", kterou připravuje Divadlo Feste v kavárně Industra (premiéra 22. 1. 2020).
Article
10
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 230, 4. 10., s. 8
Annotation: Rozhovor s dramaturgyní Divadla X10 L. Havlíkovou.
Article
11
12
online
In: iRozhlas [online]. -- 4. 2. 2017
Annotation: Článek o hře Divadla Husa na provázku "Včera jsme to spustili" a o diskuzích, které budou na Právnické fakultě UK probíhat mezi právníky ohledně...
Article
13
online
In: iRozhlas [online]. -- 7. 2. 2017
Annotation: Rozhovor s hercem M. Příkazkým o kabaretu "Ovčáček čtveráček" a o postavě J. Ovčáčka, již M. Příkazký hraje.
Article
14
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 27, 2018, č. 17, 16. 10., s. 15
Annotation: Recenzní glosa.
Article
15
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 29, 2018, č. 11, listopad, příl. Divadlo a film, s. 3
Annotation: Článek se věnuje konání divadelní přehlídky Pražské křižovatky.
Article
16
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 29, 2018, č. 11, listopad, příl. Divadlo a film, s. 5-6
Annotation: Článek se věnuje působení loutkového divadla Drak u příležitosti 60. výročí jeho vzniku.
Article
17
In: Národní divadlo. -- ISSN 1212-1045. -- 136. sezona 2018/2019, č. 3, listopad 2018, s. 12-13
Annotation: Rozhovor s režisérem J. Havelkou o inscenaci divadelní hry R. Medka "Plukovník Švec", již uvádí Národní divadlo v Praze; připojeny fotografie...
Article
18
In: Národní divadlo. -- ISSN 1212-1045. -- 136. sezona 2018/2019, č. 3, listopad 2018, s. 18
Annotation: Přehled doprovodných akcí (setkávání s herci a režiséry), které v následujících týdnech připravuje činohra Národního divadla v Praze.
Article
19
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 27, 2018, č. 18, 30. 10., s. 10
Annotation: Článek zaznamenává debaty, které zazněly v rámci putovního sympozia DRAMplan pro Nové Milénium, které proběhlo v Praze a Bratislavě (20.-24....
Article
20
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 27, 2018, č. 18, 30. 10., s. 3
Annotation: Glosa o historii projektu "Noc divadel".
Article