By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. [7], 1984, č. [7/8], červenec/srpen, s. 20-21
Annotation: Zpráva o soudním procesu a podmíněných trestech pro několik mladých věřících, kteří se měli provinit nastudováním divadelní hry na motivy...
Article
2
In: Magazín co vás nezajímá [samizdat]. -- Č. 10, [1987], s. [39]-[40]
Annotation: Recenze divadelního představení pražského souboru "Pradivadlo" hostujícího v Ústí nad Labem.
Article
3
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1986, č. [1], leden, s. [101]-[109] [1]-9
Annotation: Recenze textu divadelní hry V. Havla.
Article
4
In: Brněnský deník Rovnost. -- ISSN 1802-0887. -- Roč. [28], 2018, č. 155, 7. 7., s. 12-13
Annotation: Rozhovor M. Bystrova s profesorem anglické literatury a překladatelem M. Hilským o nadčasovosti díla W. Shakespeara; připojena bio-bibliografická...
Article
5
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 3, 1978, č. 10, červen, s. 838-856
Annotation: Studie o struktuře dramatu a roli dramatického textu v ní, převzato z časopisu "Slovo a slovesnost" (7/1941).
Article
6
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 5, 1955, č. 5, květen, s. 163
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Brněnský deník Rovnost. -- ISSN 1802-0887. -- Roč. [28], 2018, č. 149, 28. 6., s. 9
Annotation: Nekrolog B. Pence.
Article
8
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1986, č. [8], říjen, s. [36]-[46] [1]-11
Annotation: Studie na téma poezie a divadlo jako příspěvek pro mezinárodní bienále poezie v Liège ve dnech 11. - 15. 9. 1986, kam byla autorka pozvána, ale...
Article
9
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 277, 29. 11., s. 13
Annotation: Článek o otevření nové divadelní scény v Praze, kde se bude hrát pouze satira, a o jejích prvních inscenacích.
Article
10
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1988, č. [6], červen, s. 147-159
Annotation: Referáty o nedávno zhlédnutých divadelních představeních.
Article
11
In: Kresba slovem, slovo kresbou. -- S. 11-12
Annotation: Předmluva; s fot. autora (s. [186]); s bio-bibliograficou poznámkou o autorovi (s. 187).
Book Chapter
12
In: Cornova. -- ISSN 1804-6983. -- Roč. 7, 2017, č. 2, s. [105]-107
Annotation: Zpráva o konání konference.
Article
13
online
Webarchiv
In: Čaj [online]. -- Roč. 11, 2012, č. 69, červen, s. 16
Annotation: Zpráva o dramatickém vystoupení jičínských knihovnic na veletrhu Svět knihy.
Article
14
online
Webarchiv
In: Ostravan.cz [online]. -- 27. 7. 2019
Annotation: Reportáž o posledních dnech literárního festivalu "Měsíc autorského čtení 2019".
Article
15
online
Webarchiv
In: Čaj [online]. -- Roč. 17, 2018, č. 136, leden, s. 14-20
Annotation: Rozhovor s K. Váňovou o vedení Památníku, výročních akcích, bratrech Čapkových a čtenářství.
Article
16
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 30, 2019, č. 2, s. 37-48
Annotation: Studie se zabývá bohemikálním biblickým dramatem "Historia duchovní o Samsonovi"; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 48).
Article
17
In: Deník N. -- ISSN 2571-1717. -- Roč. 1, 2019, č. 81, 2. 5., s. 12
Annotation: Recenze divadelní inscenace "Přízraky" (premiéra 15. 4. 2019).
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 1, 1952, č. 28, 16. 8., s. 6
Annotation: Učební text (náčrt přednášky) určený filmovým dramaturgům aplikující na drama režijně-hereckou metodu K. S. Stanislavského; s úvodní...
Article
19
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 18, 1947/1948, č. 1, s. 226-246
Annotation: Autor se věnuje dramatickému zpracování valdštejnské látky u F. Schillera a českých dramatiků. Značnou pozornost věnuje Schillerovu pojetí...
Article
20
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 40, 1954, č. 8, říjen, s. 266
Annotation: Zpráva o uvedení dramatizace Haškova románu v Královském divadle ve Stratfordu.
Article