By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 9, 1953, č. 300, 17. 12., s. 2
Annotation: Referát o inscenaci Divadla čs. armády.
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 32, 1952, č. 9, 11. 1., s. 5
Annotation: Referát o inscenaci dramatizace Olbrachtova románu, zejména o zobrazení historické postavy politika Tusara.
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 21, 22. 5., s. 10
Annotation: Zpráva o dramatizaci Fučíkovy Reportáže psané na oprátce, provedené v továrně Renault v Paříži 24. 4. za přítomnosti J. Mukařovského,...
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 25, 18. 6., s. 4
Annotation: Referát o inscenaci Realistického divadla Zd. Nejedlého.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 35, 1955, č. 92, 3. 4., s. 4
Annotation: Referát o inscenaci Realistického divadla Z. Nejedlého.
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 34, 1953, č. 278, 6. 10., s. 3
Annotation: Referát o inscenaci.
Article
7
8
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 50, 11. 12., s. 4
Annotation: Referát s obsáhlým expozé o předchozích divadelních zpracováních Haškova románu, včetně Burianova z roku 1935 a Šmídova ve Větrníku z...
Article
9
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 16, 1960, č. 19, 22. 1., s. 2
Annotation: Zpráva o dramatizaci "Železné koruny" Václava Kaplického.
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 48, 26. 11., s. 10
Annotation: Zpráva pod snímkem z islandské inscenace původní dramatizace Haškova románu.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 34, 1954, č. 107, 18. 4., s. 4
Annotation: Referát o inscenaci Armádního uměleckého divadla (dramatizace MCHATu z roku 1930); zejména o hereckém výkonu Z. Kočové v hlavní roli.
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 35, 1954, č. 346, 15. 12., s. 5
Annotation: Kritika nové Burianovy dramatizace Haškova románu, uvedené v Armádním uměleckém divadle.
Article
13
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 15, 2005, č. 45, 7.-13. 11., s. 16
Annotation: Referát o rozhlasové dramatizaci (prem. ČRo 3 - Vltava); v rubrice Reflexe rozhlasové tvorby.
Article
14
In: Danny. -- ISSN 0862-772X. -- R. 2005, č. 2, prosinec, s. 53
Annotation: Zpráva o inscenaci souboru Czechoslovak-American Marionette Theatre (prem. 7. 10. 2005 v Grand Army Plaza Memorial Arch, Brooklyn, R: Vít Horejš).
Article
15
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 14, 2004, č. 47, 15.-21. 11., s. 3
Annotation: S mezititulky Umělecké slovo, Návrat ke klasice, Divadlo před mikrofonem, Nedělní divadelní večery, Návrat k rozhlasovosti [mj. o adaptaci Čapkovy...
Article
16
by Richter, Luděk
Published Praha : Dobré divadlo dětem (Společenství pro pěstování divadla pro děti a mládež), 2004
Annotation: Třetí díl třísvazkové příručky sleduje cestu od literární předlohy k divadelnímu scénáři na Erbenově pohádce Tři zlaté vlasy děda...
Book
17
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 15, 2004, č. 4, prosinec, s. 46-61
Annotation: Studie s kapitolami Pojem dramatizace, terminologické vymezení (dramatizace, adaptace, přepis, transformace apod.), Dramatizace jako metoda i žánr...
Article
18
In: Loutkář. -- ISSN 1211-4065. -- Roč. 54, 2004, č. 3, 1. 6., s. 137
Annotation: Článek dramaturga o hře I. Peřinové (hra otištěna na s. 132-136)
Article
20
In: Kam v Brně.... -- ISSN 1211-5304. -- Roč. 49, 2005, č. 5, květen, s. 2-3
Annotation: Rozhovor u příležitosti uvedení jeho divadelní adaptace románu E. Zoly.
Article