By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Národní osvobození. -- ISSN 0862-9250. -- R. 2019, č. 19/20, 18. 9., s. 11
Annotation: Reportáž o pietním shromáždění k uctění smrti J. Fučíka, které pořádala Společnost Julia Fučíka v Plzni.
Article
2
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 8, 1985, č. 8, 4. 6. - 3. 7., s. 29-31
Annotation: Vzpomínka na konec druhé světové války připomínající nejen památku sovětských, ale i amerických vojáků, a na květnové pražské povstání...
Article
3
In: Vital. -- ISSN 2336-8691. -- Roč. 13, 2019, č. 1, březen/květen, s. 56
Annotation: Úvaha o vzniku knihy "Čurda z hlíny".
Article
4
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 8, 1985, č. 7, 11. 5. - 3. 6., s. 15
Annotation: Krátká zpráva informující o textech, které vyšly v samizdatu před uzávěrkou tohoto čísla. L. Vaculík je autorem textu "Espresso na Můstku"...
Article
5
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 6. 9. 2012
Annotation: Soubor anotací, mj. na uvedenou knihu, a zpráva o výročí úmrtí J. Ortena.
Article
6
7
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 31, 2020, č. 7, 10.-16. 2., s. 61
Annotation: Zpráva.
Article
8
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 33, 2020, č. 35, 11. 2., s. 7
Annotation: Sloupek o komiksu "Článek II.", který získal Cenu Muriel.
Article
9
online
In: Acta Musei Nationalis Pragae. Historia litterarum. -- ISSN 2570-6861. -- Roč. 64, 2019, č. 3/4, s. 6-19
Annotation: Studie o historii Zemské a univerzitní knihovny v Praze za druhé světové války. Autor zdůrazňuje zásluhy německého vedení jako navýšení...
Article
10
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 9, 1986, č. 6, s. 11-14
Annotation: Rozhovor redakce Infochu s tiskovým mluvčím Solidarity z března 1986. Onyszkiewicz je dotazován na svůj osobní život, cestu k opozici a polský...
Article
11
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 15, 20. 9., s. 24
Annotation: Glosa.
Article
13
In: Xantypa. -- ISSN 1211-7587. -- Roč. 24, 2018, č. [7/8], 26. 6., s. 109
Annotation: Anotace.
Article
14
15
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 2, 1977, č. 7, březen, s. [828]-[835]
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 29, 2018, č. 10, říjen, příl. Biblio, s. 6
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Das Haus an der Brücke. -- S. 159-181
Annotation: Doslov věnovaný autorovi a jeho literárnímu dílu (s datací: "im Juli 2011" a fot. autora na s. 4 a 158); s ediční poznámkou (s. 182).
Book Chapter
18
In: Netvořice na přelomu války a míru. -- S. [5]
Annotation: Předmluva; s bio-bibliografickou poznámkou o autorovi (s. 92); s obrazovou přílohou (s. 93-103); s komentářem textu (4. s. obálky).
Book Chapter
19
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 18, 2018, č. 4, s. 327-349
Annotation: Studie se zabývá analýzou románu "Zbabělci" J. Škvoreckého v kontextu hrdinského paradigmatu české kultury. Autorka upozorňuje na další literární...
Article
20
online
In: Dialogy [samizdat]. -- Roč. 6, [1983], č. 2, s. 107-108
Annotation: Výzva k utváření opoziční struktury polského státu. Autor navrhuje co nejnezávislejší působení ve všech možných oblastech sociálního...
Article