By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
Webarchiv
In: AB/Akademický bulletin [online]. -- R. 2019, č. 3, s. 7
Annotation: Článek o návštěvě předsedkyně AV ČR E. Zažímalové v Ústavu pro českou literaturu.
Article
2
online
Webarchiv
In: Topzine [online]. -- ISSN 1803-9235. -- 3. 5. 2010
Annotation: Zpráva o e-knihovně Městské knihovny v Praze, která poskytuje vybraná díla v digitálním formátu, mj. Máj K. H. Máchy.
Article
3
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 70, 2018, č. 5, 21. 5., s. 167-169
Annotation: Článek.
Article
4
online
Webarchiv
In: Nekultura.cz [online]. -- ISSN 1802-0526. -- 18. 9. 2010
Annotation: Článek o rozšiřující se možnosti výpůjček elektronických knih v Městské knihovně v Praze.
Article
5
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 70, 2018, č. 5, 21. 5., s. 171-174
Annotation: Článek o procesu vytváření e-knih(y).
Article
6
online
Webarchiv
In: Vaše Literatura [online]. -- 1. 3. 2016
Annotation: Rozhovor o projektu e-knihovna.cz.
Article
7
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 32, 2019, č. 184, 10. 8., s. 9
Annotation: Rozhovor s ředitelem Národní knihovny M. Kocandou; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article