By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 30, 2019, č. 48, 28. 11., s. 40-44
Annotation: Portrét J. Hasila u příležitosti jeho úmrtí ve Spojených státech, jehož osud byl předlohou pro vznik románu R. Kalčíka "Král Šumavy".
Article
2
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 29, 2019, č. 294, 19. 12., s. 27
Annotation: Zpráva o podrobných článcích věnovaných M. Kunderovi ve francouzském deníku Le Monde.
Article
3
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 31, 2020, č. 1, 2. 1., s. 51
Annotation: Recenze na román francouzského emigranta P. Haka "Warax".
Article
4
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 30, 2020, č. 5, 20. 1., s. 10
Annotation: Článek o divadelním dramaturgovi a spisovateli P. Kohnovi, který v roce 1967 emigroval do NSR a jemuž bude věnován rozhlasový pořad "Portréty",...
Article
5
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 16, 2020, č. 3, 29. 1., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 30, 2019, č. 4, 31. 12., s. 21-29
Annotation: Esej o básnické reflexi odchodu do exilu v dílech českých autorů, kteří odešli z Československa po roce 1968: v souboru rukopisných textů I....
Article
7
by Štěříková, Edita, 1937-
Published Praha : Kalich, 2018.
Annotation: Monografie připomíná osobnost a dílo Jana Jeníka (něm. Johann Jänicke), českého kazatele luterského exulantského sboru v Berlíně; s biogramy...
Book
8
9
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 264, 13. 11., s. 1, 3
Annotation: Článek o nabídce A. Babiše ohledně navrácení českého občanství M. Kunderovi.
Article
10
In: Literka. -- Roč. 12, 2018, č. 11, 5. 11.
Annotation: Zpráva o výstavě "Prameny Proudů", jež byla věnována literatuře brněnských německojazyčných autorů.
Article
11
online
Webarchiv
In: Neviditelný pes [online]. -- ISSN 1212-673X. -- 9. 3. 2018
Annotation: Nekrolog spisovatele O. Filipa.
Article
12
In: Všechno je jinak. -- S. 7-9
Annotation: Předmluva; s Poznámkou k obrazové příloze (s. 338); s Jmenným rejstříkem (s. 339-344); s bio-bibliografickými poznámkami o autorech (4. s. obálky);...
Book Chapter
13
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 29, 2018, č. 292, 17. 12., s. 12
Annotation: Recenze komiksu.
Article
14
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 29, 2018, č. 231, 5. 10., s. 16
Annotation: Článek o biografii J. Škvoreckého od V. Krištofa.
Article
15
In: Respekt speciál. -- ISSN 2336-6001. -- Roč. 4, 2018, č. 3, 26. 9., s. 108-110
Annotation: Přetisk eseje o osudech uprchlíků v období po Mnichovské dohodě (Přítomnost, 29. 12. 1938).
Article
16
In: Archivní časopis. -- ISSN 0004-0398. -- Roč. 68, 2018, č. 3, s. 258-265
Annotation: Medailon exilového novináře a spisovatele R. Nekoly.
Article
17
online
In: iRozhlas [online]. -- 2. 5. 2017
Annotation: Článek o ilustrátorovi a autorovi knih pro děti M. Šaškovi, který po roce 1948 emigroval.
Article
18
In: Evangelický týdeník - Kostnické jiskry. -- ISSN 0139-505X. -- Roč. 103, 2018, č. 12, 11. 4., s. 2
Annotation: Glosa o J. A. Komenském.
Article
19
by Krausová, Dita, 1929-
Published Praha : Ikar, 2018.
Annotation: Paměti Dity Krausové (manželky Oty B. Krause), jež se staly předlohou pro román "Osvětimská knihovnice", jsou rozděleny do čtyř oddílů (1929-1942,...
Book
20
In: Čtverec [samizdat]. -- Roč. [1], 1980, č. [1], s. D25-D44
Annotation: Diskuse G. Herlinga-Grudzińského a A. Michnika o podobách a rozdílech mezi komunismem ve státech východního bloku a eurokomunismem (hlavně na příkladu...
Article