By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Fraktál. -- ISSN 2585-8912. -- Roč. 2, 2019, č. 2, s. 69-72
Annotation: Článek o dosavadních přípravách k realizaci projektu "Lexikón slovenskej literatúry a kultúry 1989-2015".
Article
2
3
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- Roč. 50, 2018, č. 14, 3. 4., s. 24
Annotation: Článek o historii "Riegrova slovníku naučného".
Article
4
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 7, 1982, č. 8, duben, s. 498-503
Annotation: Upravená původní studie J. Špéta o počátcích Ottova slovníku naučného, zejména pak o roli T. G. Masaryka, který stál u jeho zrodu, a bojích...
Article
6
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 29, 2018, č. 1, s. 60-67
Annotation: Esej, ve které se autor zamýšlí nad aktuálně vznikající encyklopedií, která by měla nově definovat a metodologicky ukotvit nonverbální divadlo.
Article
7
online
Webarchiv
In: Ikaros [online]. -- ISSN 1212-5075. -- Roč. 5, 2001, č. 2
Annotation: Článek představuje projekt Encyklopedie Diderot.
Article
8
10
11
online
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 30, 2020, č. 65, 17. 3., s. 3
Haló noviny [online]. -- 17. 3. 2020
Annotation: Rozhovor o slovensko-českém knižním projektu "Dějiny sebevědomí - Diplomaté bez pasu", ve kterém budou přiblíženy osudy celosvětově významných...
Article
12
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 7, 1997, č. 13, 16. 1., s. 13
Annotation: Recenze.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 7, 1997, č. 1, 8. 1., s. 5
Annotation: Polemika s kritickou odezvou P. Blažíčka na její analýzu slovníku (Kritická Příloha Revolver Revue, č. 5/1996).
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 7, 1997, č. 1, 8. 1., s. 5
Annotation: O reakci P. Blažíčka na kritickou analýzu Z. Dětákové (Kritická Příloha Revolver Revue, č. 5/1996). O výběru politických faktů v heslech...
Article
15
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 8, 1997, č. 32, 7. 2., s. 18
Annotation: Komentář k vydání multimediální encyklopedie; s citací vyjádření pracovníků ÚČL, podílejících se na jeho přípravě.
Article
16
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 7, 1997, č. 8, 17.-23. 2., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 3, 1997, č. 2, [15. 2.], s. 7
Annotation: Sarkastická glosa k neuskutečněnému projektu (čtyř-, dvanácti-, čtyřiadvacetisvazkové) Všeobecné encyklopedie firmy Diderot, subskribované...
Article
18
In: Slovo. -- ISSN 1211-6416. -- Roč. 89, 1997, č. 48, 26. 2., s. 13
Annotation: Poznámka k vydání.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 8, 1997, č. 8, 26. 2., s. 5
Annotation: O nedostatečnosti hesla Jiří Hanzelka (s. 230-231, autor hesla J. Med nejmenován).
Article
20
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 4, 1997, č. 13, 24. 3., s. 73
Annotation: Poznámka k vydání.
Article