By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 7, 1997, č. 25, 30. 1., s. 8
Annotation: O studii Keie Kurisu Ještě jednou o Reportáži a jejím autorovi v esperantském časopise Sennacieca revuo (podzim 1996).
Article
2
In: Knihy 97. -- ISSN 1211-0620. -- Roč. 7, 1997, č. 4, 3. 2., s. 23
Annotation: Rozhovor s P. Chrdlem o nakladatelské činnosti KAVA PECH od jejího založení v roce 1992.
Article
3
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 41, 1955, č. 1, leden, s. 40
Annotation: Zpráva o vydání Křestu svatého Vladimíra na Kanárských ostrovech.
Article
4
In: Červený květ. -- ISSN 0009-0441. -- Roč. 3, 1958, č. 3, březen, s. 72
Annotation: Zpráva.
Article
5
In: Červený květ. -- ISSN 0009-0441. -- Roč. 3, 1958, č. 7, červenec, s. 171
Annotation: Zpráva.
Article
6
In: Nový Orient. -- ISSN 0029-5302. -- Roč. 5, 1949/1950, č. 2/3, 15. 11. 1949, s. 68
Annotation: Glosa o překladu povídek J. Wolkera a F. Langera do japonštiny.
Article
7
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 5, 1949, č. 160, 12. 7., s. 4
Annotation: Zpráva o přednášce a čtení z děl přeložených do esperanta.
Article
8
In: Rapide pasis la temp'. -- s. 85-89
Annotation: Medailon autorky; s jejím doslovem: Letero al komencantaj poetinoj (s. 79-82).
Book Chapter
9
In: Věk nadějí. -- s. 9-12
Annotation: Úvod ke sborníku básní, textů a obrazů navazujícímu na projekt V. Ludíkové Pošli to dál [I]-III; autorčin text Věk nadějí (s. 35-40) je...
Book Chapter
10
by Vidman, Čestmír, 1921-2013
Published [Česko] : b. n., 2006.
Annotation: Kniha vzpomínek, mj. na řadu osobností z literárního a kulturního světa; s fotografickou a dokumentární přílohou (s. 335-386).
Book
11
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 6, 2000, č. 22, 2. 6., s. 2
Annotation: O překládání české poezie do esperanta; s překladem básně Z. B. [Rusalku, která oněměla...], přel. Miroslav Malovec.
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 11, 2000, č. 18, 2. 11., s. 2
Annotation: Poznámka o časopisu.
Article
13
In: Zpravodaj Výboru národní kultury. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 9, 2002, č. 4, s. 20
Annotation: Poznámka k vydání.
Article
14
In: Uslyšet duši = Ekaudi la animon. -- s. 160-161
Annotation: Doslov k zrcadlovému česko-esperantskému vyd. sbírky básní a krátkých próz; s biograficko-bibliografickými poznámkami o překladatelích (s....
Book Chapter
15
In: Skandál kolem Josefa. -- s. 5-6
Annotation: Předmluva nizozemského protestantského faráře k netradičnímu zpracování starozákonního příběhu o Josefovi (původně napsáno v esperantu).
Book Chapter
16
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- Roč. 12, 2001, č. 20, 23.-29. 5., s. 4
Annotation: Recenze česko-esperantského vydání.
Article
17
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 7, 2001, č. 40, 5. 10., s. 2
Annotation: Recenze; též o dalších Rumlerových překladech do esperanta.
Article
18
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 5, 1999, č. 28, 17. 9., s. 1
Annotation: Recenze dvoujazyčného vydání; s ukázkami.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 10, 1999, č. 17, 21. 10., s. 9
Annotation: Glosa k udělení Ceny J. Seiferta J. Kratochvilovi za román Noční tango a k vydání Máje v esperantu zásluhou J. Rumlera.
Article
20
In: Podzimní měsíc = Autuna luno. -- s. 6-7
Annotation: Předmluva k zrcadlovému česko-esperantskému vyd. sbírky, inspirované čínskou poezií.
Book Chapter