By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 12, 1987, č. 5, s. 230-237
Annotation: Studie o vztahu hodnoty uměleckého díla a jeho obsahu, citovány jsou mj. "Otevřené dílo" U. Eka a "Kritické eseje" R. Barthese; z valné části...
Article
2
In: Jarmark umění. -- ISSN 1210-1222. -- R. 1994, č. 9, březen, s. 21-22
Annotation: Článek se věnuje dvěma momentům teoretického odkazu K. Teiga (obecně estetická koncepce českého meziválečného strukturalismu; svoboda člověka...
Article
3
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 3, 1953, č. 5, červen, 3. s. obálky
Annotation: Zpráva o prvním čísle nového časopisu (vyšlo roku 1953, ale s vročením 1952).
Article
4
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 6, 1956, č. 6, červen, 3. a 4. s. obálky
Annotation: Přehled nových knih z oblasti pedagogiky, estetiky a bohemistiky.
Article
5
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 5, 1955, č. 10, prosinec, s. 360-362
Annotation: Zpráva o červencovém semináři pořádaném ministerstvem školství v Náchodě.
Article
6
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 7, 1957, č. 3, březen, 3. a 4. s. obálky
Annotation: Přehled nových knih z oblasti pedagogiky, bohemistiky a překladové literatury.
Article
7
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 8, 1958, č. 3, březen, 3. a 4. s. obálky
Annotation: Přehled nových knih z oblasti pedagogiky, bohemistiky a překladové literatury.
Article
8
In: Estetika. -- ISSN 0014-1291. -- Roč. 55, 2018, č. 2, s. 135-154
Annotation: Studie se zabývá teorií interpretace fikčních děl, soustředí se zejména na problém autorské intence.
Article
9
In: Estetika. -- ISSN 0014-1291. -- Roč. 55, 2018, č. 2, s. 259-275
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 3, 1978, č. 8, duben, s. 584-613
Annotation: Vymezení, definice a výčet základních pojmů estetiky; estetická norma a estetické kategorie.
Article
11
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 3, 1978, č. 9, květen, s. 685-695
Annotation: Studie o kýči ve výtvarném umění - jak rozlišovat špatné a dobré umění, jak je kýč škodlivý pro estetické vnímání; doplněno seznamem...
Article
12
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 7, 1957, č. 5, květen, 3. a 4. s. obálky
Annotation: Přehled nových knih z oblasti pedagogiky, bohemistiky a překladové literatury.
Article
13
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 2, 1977, č. 9, květen, s. 1062-1096
Annotation: Referát o různých pohledech na estetické funkce antické tragédie (dle jejích autorů), proměňujících se v čase a podle role dramatu ve společnosti.
Article
14
by Eco, Umberto, 1932-2016
Published Praha : Argo, 2018.
Annotation: Přednášky a stati vznikaly jako autorovy příspěvky ke konferenci La Milanesiana a zabývají se přesahy mezi literaturou, filozofií, estetikou,...
Book
16
by Navrátil, Václav, 1904-1961
Published Praha : Liberec : Torst ; Technická univerzita v Liberci, 2018.
Annotation: Esejisticko-teoretická monografie filozoficky promýšlí metafyzická témata, mj. též spjatá s mýtem, poezií a uměním obecně; s uvedeným komentářem,...
Book
17
Annotation: Kolektivní monografie představuje závěry zkoumání odborníků, kteří se věnují Mukařovského estetice širší veřejnosti; s bibliografickými...
Book
18
In: Bohemica Olomucensia. -- ISSN 1803-876X. -- Roč. 10, 2018, č. 2, s. 11-22
Annotation: Studie konfrontuje funkcionální a existenciální pojetí umění a literatury.
Article
19
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 4, 1978, č. 1, září, s. 114-147
Annotation: Rozbor Zichovy knihy věnované divadelní estetice - klíčového díla, na nějž reaguje divadelní strukturalismu.
Article
20
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 2, 1951/1952, č. 7, březen 1952, s. 224
Annotation: Recenze čtvrtého svazku Nejedlého monografie.
Article