By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
Webarchiv
In: Čaj [online]. -- Roč. 14, 2015, č. 100, leden, s. 44-49
Annotation: Rozhovor s P. Janečkem o etnologii, legendách a čtenářství.
Article
2
3
In: Malovaný kraj. -- ISSN 0323-1542. -- Roč. 55, 2019, č. 6, listopad/prosinec, s. 5
Annotation: Esej na téma vzniku lidové písně na příkladu písně "Hájíčku zelený", která je mj. ve zpěvníku J. Bakala "Myslivecké lidové písně".
Article
4
by Otčenášek, Jaroslav, 1974-
Published Praha : Etnologický ústav AV ČR, 2012.
Obsah knihy
Annotation: Monografie syntetizující problematiku české pohádky v rámci antropologického studia narativních struktur.
Book
5
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 4, 1997, č. 8, 17. 2., s. 65
Annotation: Recenze.
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 3, 6. 2., s. 23
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 41, 1997, č. 37, 21. 2., příl. HN na víkend, č. 8, s. 10
Annotation: Recenze.
Article
8
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 41, 1997, č. 52, 14. 3., příl. HN na víkend, č. 11, s. 10
HN na víkend. -- 14. 3. 1997
Annotation: Recenze reprintu původního vydání z roku 1947.
Article
9
In: Český lid. -- ISSN 0009-0794. -- Roč. 84, 1997, č. 1, s. 78-81
Annotation: Zpráva z mezinárodní konference.
Article
10
In: Český lid. -- ISSN 0009-0794. -- Roč. 100, 2013, č. 1, s. 107-120
Annotation: Studie k historii časopisu od založení v roce 1906 dosud; s příl. "Přehled redaktorů a názvů Národopisného věstníku" (s. 120).
Article
11
In: Časopis Slezského zemského muzea. -- ISSN 1211-3131. -- Roč. 60, 2011, č. 1, s. 85-95
Annotation: Studie o archivních pramenech ke slezskému lidovému vypravěčství a písním.
Article
12
In: Český lid. -- ISSN 0009-0794. -- Roč. 99, 2012, č. 4, s. 490-492
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Akademický bulletin. -- ISSN 1210-9525. -- R. 2012, č. 11, 15. 11., s. 30-31
Annotation: Článek věnovaný historii vydávání národopisného časopisu Český lid (první číslo vyšlo v záři 1891).
Article
14
by Klementová, Helena
Published České Budějovice : Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra bohemistiky, 2005.
Annotation: S oddíly: Cíle práce; Metodologická východiska; Výsledky bádání (k proměnám české obrozenecké literatury, Pohádka a její terminologická...
Book
15
In: Zpravodaj Centra Óndry Lysohorského. -- R. 2005, č. 1, s. [3]
Annotation: Medailonek malířky a sběratelky lidové slovesnosti H. S. (s její fotografií, s. [2]); s informací o 14 konceptech dopisů zaslaných H. Salichové...
Article
16
In: Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica, sv. 5, 1999. Studia historica, sv. 52. -- ISSN 0567-8293. -- R. 2003, s. 177-196
Annotation: Přehledová studie, s kapitolami: Historické souvislosti - zbojnictví jako sociální jev; Typy zbojnické tradice; Roztřídění témat - model zbojnického...
Article
17
In: Jaro, léto, podzim, zima. -- s. 327-328
Annotation: Poznámky ke komentované antologii zahrnující slovesné, hudební a jiné projevy a tradice českých i německých obyvatel podhůří Orlických hor,...
Book Chapter
18
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 16, 2005, č. 171, 23. 7., příl. Kavárna, s. E-III
Annotation: Rozhovor se synem písničkáře K. Hašlera. Připojena biografická poznámka o K. Hašlerovi.
Article
19
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 53, 2005, č. 3, s. 361-375
Annotation: Interpretace Kainarovy básně Stříhali dohola malého chlapečka na pozadí existencialistické filozofie a mytologie - v souvislosti s prastarým rituálem...
Article
20
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 35, 2005, č. 4, 11. 8., s. 73
Annotation: Recenze v rubrice Knihy.
Article