By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 35, 2019, č. 9, 13. 11., s. 65
Annotation: Recenze.
Article
2
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 25. 11. 2019
Annotation: Článek o výpovědi V. Kunderové na téma emigrace pro brněnský měsíčník "Host".
Article
3
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 30, 2019, č. 4, 31. 12., s. 21-29
Annotation: Esej o básnické reflexi odchodu do exilu v dílech českých autorů, kteří odešli z Československa po roce 1968: v souboru rukopisných textů I....
Article
4
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 41, 2019, č. 7, září, s. 46-47
Annotation: Recenze na dvě biografie politika, novináře a historika H. Ripky.
Article
6
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1986, č. [7], září, s. [124]-[129] [1]-6
Annotation: Medailon F. Janoucha a úvahy nad jeho knížkou záznamů z let 1968-73.
Article
7
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1986, č. [9], listopad, s. [119]-[121] [1]-3
Annotation: Referát o diskusním pořadu rakouské televize o lidských právech a politickém exilu v Evropě.
Article
8
In: Speculum exilii Bohemici. -- S. 259- 263
Annotation: Doslov; s komentářem textu (přední záložka); s Ediční poznámkou (s. 257-258); s Jmenným rejstříkem (s. 265-268).
Book Chapter
9
by Měšťan, Antonín, 1930-2004
Published Praha : Goethe-Institut : Osródek kultury Polskiej, 1992.
Annotation: Sborník referátů a diskusních příspěvků ze stejnojmenného sympozia konaného 13.-14. března 1991 k otázce vztahů Čechů, Slováků a Poláků...
Book
10
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 29, 2018, č. 234, 9. 10., s. 16
iDnes.cz [online]. -- 9. 10. 2018
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 104, 2018, č. 2, s. 438-441
Annotation: Recenze.
Article
12
online
In: Kultura21 [online]. -- ISSN 1803-1161. -- 25. 7. 2012
Annotation: Recenze.
Article
13
by Krausová, Dita, 1929-
Published Praha : Ikar, 2018.
Annotation: Paměti Dity Krausové (manželky Oty B. Krause), jež se staly předlohou pro román "Osvětimská knihovnice", jsou rozděleny do čtyř oddílů (1929-1942,...
Book
14
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1988, č. [2], únor, s. [99]-[103] ([1]-5)
Annotation: Komentář k odsouzení Tatarkovy literární tvorby, kterou Karel Brušák v zahraničním rozhlasovém vysílání označil jako "není to literatrua".
Article
15
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 49, 2019, č. 1, 14. 2., s. 107-108
Annotation: Medailonek A. J. Liehma při příležitosti jeho 95. narozenin.
Article
16
In: Nežádoucí svědek. -- Zadní záložka
Annotation: Bio-bibliografická poznámka o autorce vzpomínkové prózy (s její fot.).
Book Chapter
17
online
In: Čítárny [online]. -- 14. 12. 2015
Annotation: Medailonek F. Listopada; připojen krátký videodokument.
Article
18
online
In: Literarni.cz [online]. -- ISSN 1803-0998. -- 13. 11. 2009
Annotation: Rozhovor s J. Slavíčkem o exilu a jeho vlivu na tvorbu i člověka samotného; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
19
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 2, 25. 1., s. 15
Annotation: Úryvek z memoárů "Města a městečka", které pro rok 2018 chystá nakladatelství Academia.
Article
20
by Krčil, Bohumil, 1952-1992
Published Praha : Torst, 2017.
Annotation: Samizdatový sborník, který v New Yorku koncem 80. let uspořádal fotograf Bohumil „Bob“ Krčil, vypovídá o životě českých exulantů v New...
Book