By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Instinkt. -- ISSN 1213-774X. -- Roč. 17, 2018, č. 41, 4. 10., s. 44-[47]
Annotation: Článek o ženách, které se zapsaly do historie jako bojovnice proti předsudkům, zmíněny mj. S. Podlipská, B. Němcová či Toyen.
Article
2
online
Webarchiv
In: Neviditelný pes [online]. -- ISSN 1212-673X. -- 21. 1. 2017
Annotation: Glosa k diskuzi o verších J. Žáčka a požadavcích českých feministek.
Article
3
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 62, 2018, č. 227, 23.-25. 11., příl. Ego!, roč. 4, č. 47, s. 34-35
Ego!. -- 23. 11. 2018
Annotation: Soubor recenzních glos a anotací.
Article
4
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 30, 2019, č. 23, 6. 6., s. 51
Annotation: Glosa o sloupku P. Borkovce "S Biankou Bellovou v hotelu", publikovaném na www.iliteratura.cz (24. 5. 2019).
Article
5
In: Porównania. -- ISSN 1733-165X. -- R. 2005, č. 2, s. 126-127
Annotation: Recenze; autoři zmiňovaných studií jsou uvedeni v rozpise.
Article
6
In: Šepoty luny. -- S. 9-11
Annotation: Předmluva autora; s bio-bibliografickou poznámkou o autorovi (přední záložka); s doslovem autora (s. 116-122); s dokončením bio-bibliografické...
Book Chapter
7
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 26. 8. 2019
Annotation: Rozhovor se spisovatelkou P. Hůlovou o jejím novém románu "Zlodějka mýho táty" a mezigeneračních rozdílech; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
8
by Hawthorne, Susan, 1951-
Published Praha : wo-men, [2018].
Annotation: Kniha čtrnácti esejů představuje nemainstreamový pohled na vydavatelskou praxi; s uvedeným doslovem informujícím mj. o českých feministických...
Book
9
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 30, 2019, č. 10, říjen, s. 4-5
Annotation: Rozhovor se spisovatelkou B. Bellovou o její nové novele "Mona", literární tvorbě a feminismu; připojeny bio-bibliografická poznámka (s. 5) a citáty...
Article
10
by Havelková, Hana, 1949-2020, Havelková, Hana, 1949-2020
Published Praha : Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, 2019.
Annotation: Kolektivní monografie se věnuje feministické politické filozofii a genderové teorii společnosti a kultury; s medailony autorů (s. 584-593); s Ediční...
Book
11
In: Prostor. -- ISSN 0862-7045. -- Roč. 36, 2019, č. 112, 27. 11., s. 138-140
Annotation: Článek české básnířky o vztahu žen a mužů k přírodě a možnostech propojení feminismu a ekologických hnutí; připojena bio-bibliografická...
Article
12
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 24, 2013, č. 38, 19. 9., příl. Harmonie života, s. I-II
Annotation: Rozhovor o postavení českých žen v průběhu posledních staletí a o významných ženských osobnostech.
Article
13
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 23, 2012, č. 35, 30. 8., s. 4-5
Annotation: Rozhovor o autorčiných knihách, vztahu k jazyku, hnutí Occupy, potřebnosti "veřejného intelektuála", psaní a čtení recenzí a feminismu v USA...
Article
14
by Viková-Kunětická, Božena, 1862-1934
Published Praha : Ústav T.G. Masaryka, 2012.
Obsah knihy
Annotation: Výbor z publikovaných politických a feministických projevů B. Vikové-Kunětické, včetně parlamentních návrhů z období, kdy byla kooptována...
Book
15
by Bahenská, Marie, 1970-, Musilová, Dana, 1958-, Heczková, Libuše, 1967-
Published České Budějovice : Hradec Králové : Veduta ; Univerzita Hradec Králové, 2011.
Annotation: Kolektivní monografie; - s oddíly: České feministické myšlení v evropském kontextu; Od vzdělávání k profesi; Žena - bytost veřejná; - též...
Book
16
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 9, 2013, č. 19, 11. 9., s. 31
Annotation: Recenzní poznámka.
Article
17
In: Český lid. -- ISSN 0009-0794. -- Roč. 92, 2005, č. 2, s. 219-221
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Analogon. -- ISSN 0862-7630. -- R. 2005, č. 43, s. 36-37
Annotation: Úvaha o vztahu feminismu a násilí, s přesahy k oblasti literatury.
Article
19
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 16, 2005, č. 228, 29. 9., Příloha pro ženy, s. 42-49
Příloha pro ženy. -- 3. 2. 2006
Annotation: Rozhovor.
Article
20
In: Instinkt. -- ISSN 1213-774X. -- Roč. 4, 2005, č. 19, 12. 5., s. 70-71
Annotation: Rozhovor s majitelkou nakladatelství, které se specializuje na vydávání literatury psané ženami.
Article