By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
by Tichanov, Galin, 1964-
Published Stanford : Stanford University Press, 2019.
Annotation: Monografie mapuje dějiny literární teorie se zaměřením na její formativní meziválečnou dekádu v Rusku; s poznámkami (s. 187-216); s bibliografií...
Book
2
online
Webarchiv
In: Kritický sborník [samizdat]. -- Roč. [7], 1987, č. 4, s. 82-86
Annotation: Polemická reakce na Rezkovu ironizaci Havlových "dezinterpretací" Jana Patočky; podle Evy Kantůrkové jde ve skutečnosti o reinterpretace - vlastní...
Article
3
In: Analogon. -- ISSN 0862-7630. -- R. 2018, č. 85, s. 102-105
Annotation: Studie týkající se fenomenologického pohledu na tělesnost a stavu současné světové fenomenologie vůbec s připomínkou díla L. Klímy, který...
Article
4
In: Analogon. -- ISSN 0862-7630. -- R. 2018, č. 85, s. 106-107
Annotation: Úvaha nad tělesností z fenomenologické optiky a s důrazem na souběžnost myšlení s jazykem a na moc, již naplňuje správné pojmenování.
Article
5
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 30, 2019, č. 3, 7. 2., s. 18
Annotation: Recenze na studii M. Petříčka "Filosofie en noir"; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
6
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 8, 1982, č. 2, říjen, s. 68-73
Annotation: Článek a nekrolog týkající se úmrtí R. Jakobsona (†18. 7. 1982, Cambridge, Massachusetts): první je překladem z francouzského deníku Libération...
Article
7
Annotation: Ročenka představuje filosofické studie o problematice řeči na pozadí západních kanonických filosofických a literárních děl; s bibliografickými...
Book
8
by Rezek, Petr, 1948-
Published Praha : Ztichlá klika, 2008.
Annotation: Monografie představuje soubor textů a přednášek z let 1971-1977, které se věnují tématům psychologie z fenomenologického hlediska.
Book
9
In: Filosofický časopis. -- ISSN 0015-1831. -- Roč. 67, 2019, č. 4, srpen, s. 561-575
Annotation: Autor ve své studii představuje fenomenologicko-existenciální analýzu prožívání krásy (estetické zkušenosti) prostřednictvím Heideggerova...
Article
10
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 32, 2019, č. 14, 17. 1., s. 11
Annotation: Referát o výstavě "Filozofovo bytí - a čas. Jan Patočka na pracovištích Akademie věd", která probíhá v Galerii Věda a umění AV ČR.
Article
11
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1987, č. [7], září s. 87-98
Annotation: Rozhovor o Němcově publikační činnosti, filozofických tématech, kterými se zabývá - především "svoboda" a "lidská existence".
Article
12
13
online
In: Kontradikce = Contradictions. -- ISSN 2570-7485. -- Roč. 2, 2018, č. 2, s. 214-218
Annotation: Recenze.
Article
14
by Rybák, David, 1980-
Published Praha : Togga ve spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy, 2019.
Annotation: Devátý svazek filozofické ročenky je věnován převážně M. Heideggerovi a jeho dílu "Beiträge zur Philosophie"; s "Úvodem vydavatele" o změně...
Book
15
In: Fenomenologická ročenka. Svazek IX. -- ISBN 978-80-7476-167-6. -- S. 11-42
Annotation: Studie vychází z úvah E. Husserla o statusu filozofie v dějinách a nastiňuje jeho interpretaci filozofie jako svého druhu "básnění" (něm. Dichtung);...
Book Chapter
16
17
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 30, 2020, č. 55, 5. 3., s. 10
Annotation: Zpráva o konání výstavy (5. 3. - 3. 5. 2020) u příležitosti pořádání konference fenomenologů k výročí narození E. Husserla. Zde mj. sochař...
Article
19
In: Patočkovo myšlení a dnešní svět. -- ISBN 978-80-200-3058-0. -- S. 83-109
Annotation: Studie o Patočkově pojetí zjevování.
Book Chapter
20
In: Svět literatury. -- ISSN 0862-8440. -- Roč. 22, 2012, č. 46, s. 34-48
Annotation: Recenzní studie věnující se vybraným studiím z níže uvedené kolektivní monografie.
Article