By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- Roč. 33, 2018, č. 112, podzim, s. 185-224
Annotation: Druhá část volného cyklu zpřístupňující texty a dokumenty související s činností J. Němce, tentokrát mj. o jeho vztahu k filmové tvorbě,...
Article
2
In: Dolmen [samizdat]. -- Č. 9, r. 1984, s. [60]-[67]
Annotation: Rozhovor V. Chytilové s M. Formanem uskutečněný v rámci reportáže pro belgickou televizi.
Article
3
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 1, 1945, č. 182, 11. 12., s. 3
Annotation: Stať se pokouší esteticky vymezit filmovou povídku.
Article
4
In: Český život. -- Roč. 1, 1947, č. 7/8, s. 87
Annotation: Autor se zamýšlí nad perspektivami soudobého českého filmu.
Article
5
In: Záběr. -- ISSN 0139-7664. -- Roč. 15, 1982, č. 25/26, 20. 12., s. 1
Annotation: O jeho filmové práci.
Article
6
In: Film a doba. -- ISSN 0015-1068. -- Roč. 28, 1982, č. 9, září, s. 506-508
Annotation: O filmové práci J. B.; závěrem zpráva o jeho úmrtí 2. 6.
Article
7
by Kučera, Jan, 1908-1977
Published Praha : Nakladatelství Akademie múzických umění, 2016.
Annotation: Monografie představuje text jednoho z českých předních filmových teoretiků, dlouholetého pedagoga FAMU, přičemž se soustředí na oblast střihové...
Book
8
In: Divadlo. -- ISSN 2336-8462. -- Roč. 1, 1949/1950, č. 9, květen 1950, s. 337-339
Annotation: Usnesení předsednictva Ústředního výboru KSČ o tvůrčích úkolech československého filmu.
Article
9
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 13, 1957, č. 10, 11. 1., s. 3.
Annotation: Článek.
Article
10
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 11, 2015, č. 13, 24. 6., s. 7
Annotation: Stať se věnuje dokumentárním prvkům a prvkům montáže v próze J. Weila, pro něž nacházel inspiraci ve sovětské filmové tvorbě.
Article
11
by Kliment, Petr, 1953-, Souček, Daniel, Klimeš, Ivan, 1957-, Cápal, Pavel
Published Praha : Národní technické muzeum, 2016.
Annotation: Monografie se věnuje období počátků filmu na konci 19. a v první třetině 20. století a přibližuje dobovou filmovou techniku i tvorbu; pozornost...
Book
12
by Kučera, Jan, 1908-1977, Svoboda, Jan, 1940-
Published Praha : Akademie múzických umění v Praze (Nakladatelství AMU), 2016.
Annotation: Soubor textů filmového teoretika Jana Kučery vzniklých na konci 60. let pro měsíčník Film a doba je rekonstrukcí nevydaného "Sborníku studií...
Book
13
online
Webarchiv
In: A2larm [online]. -- 10. 10. 2015
Annotation: Rozhovor o filmové a literární reflexi předlistopadového režimu, o roli antikomunismu a snaze uchopit minulý režim jako traumatickou zkušenost....
Article
14
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 39, 2017, č. 9, listopad, s. 27
Annotation: Článek popisuje inscenaci opery "Prodaná nevěsta" v přírodním amfiteátru v parku Šárka v Praze roku 1913. Zde byla poprvé v historii opera nafilmována.
Article
15
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 39, 15. 2., s. 5
Annotation: Glosa na téma dvou kulturních ocenění: Cena české filmové kritiky a Cena Ferdinanda Peroutky. Autor se zamýšlí především nad tím, kdo byl...
Article
16
In: Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny. -- ISSN 1802-8918. -- R. 2017, č. 22, s. [22]-41
Annotation: Studie o filmu "Anémic Cinéma" M. Duchampa mj. s odkazem na teoretická východiska z oblasti filmu v knize K. Teigeho "Film".
Article
17
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1981, č. [3], březen, s. 86-93
Annotation: Recenze na filmovou adapraci románu V. Párala, která se opírá o studie H. Raka a L. Dobrovského o Páralově díle.
Article
18
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 64, 2020, č. 174, 8. 9., s. 10-11
iHNed.cz [online]. -- 8. 9. 2020
Annotation: Článek o filmové tvorbě zesnulého režiséra J. Menzla.
Article
19
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 1. 3. 2011
Annotation: Článek o O. Vavrovi u příležitosti jeho 100. narozenin.
Article
20
In: Slovenské pohľady. -- ISSN 1335-7786. -- Roč. 4+136, 2020, č. 1, s. 28-32
Annotation: Rozhovor se spisovatelem P. Jarošem o jeho filmové a literární tvorbě a každodenním životě; datováno: studený november 2019.
Article