By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
Webarchiv
In: E*forum [online]. -- ISSN 2533-6908. -- 4. 1. 2017
Annotation: Stať zaměřená na problematiku literárněhistorické reflexe německojazyčné literatury vzniklé v českých zemích a na literárněvědnou reflexi...
Article
2
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1985, č. [5], květen, s. [60]-[61]
Annotation: Filologická úvaha.
Article
3
In: Časopis pro moderní filologii. -- ISSN 0008-7386. -- Roč. 100, 2018, č. 1, s. [80]-91
Annotation: Studie o historii "Časopisu pro moderní filologii".
Article
4
In: Časopis pro moderní filologii. -- ISSN 0008-7386. -- Roč. 100, 2018, č. 1, s. [141]-142
Annotation: Medailon k životnímu jubileu Z. Hladké.
Article
5
online
In: Acta Musei Nationalis Pragae. Historia litterarum. -- ISSN 2570-6861. -- Roč. 65, 2020, č. 1/2, s. 5-18
Annotation: Studie o autorství "Litevského slovníku" a jeho koncepci, jakožto kompletní filologické práce snažící se zodpovědět otázku balto-slovanských...
Article
6
In: Střední, jižní a východní Evropa a rok 1918 : společenské a mezinárodní souvislosti. -- ISBN 978-80-7465-398-8. -- S. 53-68
Annotation: Studie analyzuje dílo běloruského spisovatele, historika, novináře a jazykovědce Václava Laskouského.
Book Chapter
7
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 1, 9. 1., s. 20
Annotation: Recenze.
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 7, 1997, č. 3, 22. 1., s. 2
Annotation: Glosa k odezvě (KPRR, č. 6, s. 92, podepsáno TP) na Slomkův článek (LtN, č. 33/1996).
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 4, 20. 2., s. 2
Annotation: Referát o konferenci.
Article
10
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 37, 1997, č. 11, 26. 3., s. 2
Annotation: Poznámka k vydání.
Article
11
by Ouředník, Patrik, 1957-
Published Středokluky : Zdeněk Susa, 1997
Annotation: Text přednášky pronesené 30. 10. 1996 v Kruhu přátel českého jazyka.
Book
12
In: Časopis pro moderní filologii. -- ISSN 0008-7386. -- Roč. 31, 1947/1948, č. 1, listopad 1947, s. 58-88; č. 2, únor 1948, s. 135-168
Annotation: Zprávy z filologických a příbuzných oborů. Rozděleno na dvě části. První část se věnuje české literatuře na stranách 58-66. Druhá část...
Article
13
In: Věstník Československé akademie věd. -- ISSN 0009-0492. -- Roč. 62, 1953, č. 5/6, květen/červen, s. 147-148
Annotation: Zpráva ze zasedání Kabinetu filologické dokumentace. Připojeno usnesení z tohoto zasedání.
Article
14
In: Věstník Československé akademie věd. -- ISSN 0009-0492. -- Roč. 68, 1959, č. 4, září, s. 443-502
Annotation: Soubor článků z 10. plenárního zasedání ČSAV. Obsahuje i projev J. Průška o sekci jazyka a literatury.
Article
15
In: Věda a život. -- ISSN 0322-8258. -- Roč. 12, 1946, č. 3, s. 141-142
Annotation: Autor referuje o monografii A. Pražáka o Alexandreidě.
Article
16
In: Věda a život. -- ISSN 0322-8258. -- Roč. 12, 1946, č. 3, s. 140-141
Annotation: Autor informuje o nalezení nových rukopisů J. A. Komenského.
Article
17
In: Nový Orient. -- ISSN 0029-5302. -- Roč. 13, 1958, č. 8, říjen, s. 146
Annotation: Autor informuje o Komenského cestách po orientálních zemích.
Article
18
In: World Literature Studies. -- ISSN 1337-9275. -- Vol. 5 (22), 2013, n. 1, p. 155-158
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 60, 2012, č. 3, červen, s. 368-370
Annotation: Úvodní komentář k překladu stati ruského versologa (překlad následuje na s. 371-384).
Article
20
In: Střed = Centre. -- ISSN 1803-9243. -- Roč. 4, 2012, č. 1, červen, s. 160-165
Annotation: Recenze.
Article