By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 8, 1985, č. 10, 11. 9. - 7. 10., s. 21
Annotation: Zpráva oznamující vydávání nového samizdatového časopisu "Reflexe" zabývající se filozofií, teologií a krizí evropského myšlení. Zpráva...
Article
2
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 13, 1988, č. 5, s. 221-225
Annotation: Recenze; připojena poznámka: "podle údajů z předmluvy: přeloženo 'několika odborníky v Praze' z originálu Einführung in die Philosophie, Verlegergemeinschaft...
Article
3
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 14, 1988, č. 1, s. [10]-[14]
Annotation: Polemika s P. Brodským mj. o dalším směřování Societas incognitorum eruditorum, o čtenářské obci a dosahu Act incognitorum a na konec také...
Article
4
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 6, 1956, č. 8, říjen, 3. a 4. s. obálky
Annotation: Přehled nových knih z oblasti pedagogiky, bohemistiky a překladové literatury.
Article
5
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 7, 1957, č. 3, březen, 3. a 4. s. obálky
Annotation: Přehled nových knih z oblasti pedagogiky, bohemistiky a překladové literatury.
Article
6
In: World Literature Studies. -- ISSN 1337-9275. -- Vol. 10, 2018, n. 2, s. 3-13
Annotation: Studie se zabývá pokusem o popis relací mezi filozofickým, literárním a literárněvědným diskursem v evropské kultuře.
Article
7
In: Estetika. -- ISSN 0014-1291. -- Roč. 55, 2018, č. 2, s. 198-217
Annotation: Studie na příkladu Beckettova "Konce hry" zkoumá možnosti filozofického čtení fikčního díla.
Article
8
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 6. 5. 2012
Annotation: Recenze knihy J. Koska "Právo (n)a předsudek: historické, filozofické, sociálně psychologické, kulturní a právnické souvislosti stereotypů a...
Article
9
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 21, 13. 12., s. 18
Annotation: Recenze; připojeny jsou bio-bibliografické poznámky autorů knihy.
Article
10
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 18, 2018, č. 2, s. 151-174
Annotation: Studie se věnuje čtyřem funkcím tance a tanečníka v prózách M. Kundery (tanec jako rituál, narativní prvek, metafora a filosofická otázka).
Article
11
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1986, č. [2], únor, s. [17]-[54] [1]-37
Annotation: Recenze studie o realistickém myšlení T.G. Masaryka.
Article
12
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1986, č. [4], duben, s. [5]-[34] [1]-29
Annotation: Výňatek biografické studie o T.G. Masarykovi.
Article
13
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1986, č. [6], červen, s. 11
Annotation: Úvaha o filosofických postojích a způsobech vnímání skutečnosti s odkazy na dílo A. Schopenhauera.
Article
14
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 3. 6. 2012
Annotation: Recenze knihy "Soumrak homo economicus".
Article
15
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 291, 15. 12., s. 25, příl. Orientace, s. vii
Annotation: Anotace knihy M. Petříčka "Filosofie en noir", jež se v anketě LN "Kniha roku 2018" umístila na 7.-9. místě.
Article
16
online
Webarchiv
In: Téma [online]. -- ISSN 1214-505X. -- Roč. 2, 2004, č. 7, 8. 11.
Annotation: Esej je úvodem do autorova zamyšlení nad smyslem literární vědy a literární kritiky. Zabývá se především pojmy věda, kritika a významy,...
Article
17
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 5, 1980, č. 5, leden, s. 454-456
Annotation: Rozhovor o osvícenské utopii, o utopii nikoli jako jakési "chimérické nauce", ale jako snu o společnosti, s přesahem do marxistického uvažování...
Article
18
by Navrátil, Václav, 1904-1961
Published Praha : Liberec : Torst ; Technická univerzita v Liberci, 2018.
Annotation: Esejisticko-teoretická monografie filozoficky promýšlí metafyzická témata, mj. též spjatá s mýtem, poezií a uměním obecně; s uvedeným komentářem,...
Book
19
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 23. 7. 2013
Annotation: Recenze knihy "Protialkoholní společnost doktora Řimsy".
Article
20
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 5, 1980, č. 10, červen, s. 898-901
Annotation: Článek shrnující základní proudy současné polské filozofie, zmiňuje nejdůležitější jména a krátce u každého směru popisuje jeho základní...
Article