By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
by Gellner, Ernest André, 1925-1995
Published Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999.
Annotation: Studie představuje výklad dějin moderní evropské filosofie od Descarta po současnost, který zachycuje proměny evropského rozumu a racionalismu;...
Book
2
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 37, 1997, č. 3, 29. 1., s. 2
Annotation: Poznámka k vydání knihy amerického historika.
Article
3
4
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 41, 1997, č. 52, 14. 3., příl. HN na víkend, č. 11, s. 10
Annotation: Recenze šesti titulů nakladatelství Pražská scéna, z nichž některé přesahují teatrologický rámec; též o edičním programu nakladatelství.
Article
5
In: Aluze. -- ISSN 1803-3784. -- Roč. 16, 2012, č. 2, s. 90-94
Annotation: Recenze.
Article
7
by Vomáčka, Jiří
Published Liberec : Ústí nad Labem : Technická univerzita v Liberci ; Univerzita J. E. Purkyně, Fakulta pedagogická, Ústav slovansko-germánských studií, 2000.
Annotation: Monografie; s úvodem (s. 7-12) a s kapitolami: Osvícenští myslitelé v našich zemích (s. 13-36, s podkapitolami: K. H. Seibt - "magnus parens" katolického...
Book
9
by Kozák, Jaromír
Published Olomouc : Fontána, 2005.
Annotation: S částmi: Psychické jevy v českých kronikách a středověký člověk (s. 5-53, s Předmluvou a s kapitolami: České kroniky jako specifický zdroj...
Book
10
by Pospíšil, Zdeněk, 1941-2007
Published Boskovice : Prostějov : Albert ; Muzeum Prostějovska, 2005.
Annotation: Výsledky komunikativně-sémiotického výzkumu umění, realizovaného zejména od sedmdesátých do devadesátých let 20. století badatelskými týmy...
Book
11
by Hauer, Tomáš, 1963-
Published Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2002.
Annotation: Monografie, s oddíly: Postmoderní kulturní obrat (s. 7-84, s kapitolami: Postmodernismus jako metafora, Genealogie pojmu, Od strukturalismu k postmodernismu,...
Book
13
by Cmorej, Pavel, 1937-, Koťátko, Petr, 1955-, Peregrin, Jaroslav, 1957-, Raclavský, Jiří, 1974-, Zouhar, Marián, Čaňa, Tomáš, 1973-
Published Praha : Filosofia : nakladatelství O. P. S. Michala V. Hanzelina, 2005.
Annotation: Sborník příspěvků z uvedeného setkání, s oddíly: Jazyk (s. 11-149); Logika (s. 151-232); Věda (s. 233-351); - v oddílu Jazyk s uvedenými příspěvky.
Book
14
by Veselý, Josef
Published Praha : Vladimír Kvasnička, nakladatelství Vodnář, 2005.
Annotation: Portréty deseti uvedených osobností novodobého světového hermetismu (zejména prezentace jejich učení); s fot.; - s Dodatkem: Tajná písma Rafaela...
Book