By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Věstník Společnosti Anny Pammrové. -- R. 2017, č. 66, prosinec, s. 4-8
Annotation: Zpráva z uvedení 2. vydání knihy A. Pammrové "Cestou k zářnému cíli", na němž mj. zazněly příspěvky k autorčině stylu a jazyku.
Article
2
In: Věstník Společnosti Anny Pammrové. -- R. 2017, č. 66, prosinec, s. 9-11
Annotation: Záznam pozdravného projevu na setkání Společnosti Anny Pammrové 19. 9. 2016; autor na základě myšlenek A. Pammrové a O. Březiny vyzývá k duchovní...
Article
3
In: Věstník Společnosti Anny Pammrové. -- R. 2017, č. 66, prosinec, s. 12-15
Annotation: Osobní vzpomínka na zesnulého J. Kuběnu, na setkání s ním a na jeho chápání role A. Pammrové v českých dějinách.
Article
4
In: Věstník Společnosti Anny Pammrové. -- R. 2018, č. 67, červen, s. 6-9
Annotation: Článek o dopisech A. Pammrové uložených v Památníku národního písemnictví, úvaha o tom, proč je jich řada psána francouzsky, a pokus o jejich...
Article
5
In: Slovenské pohľady. -- ISSN 1335-7786. -- Roč. 4+134, 2018, č. 11, s. 94-97
Annotation: Článek o osobnosti a práci M. Štechové, která více než deset let aktivního života strávila na Slovensku; autor připomíná i F. X. Šaldu,...
Article
6
In: Soudobé dějiny. -- ISSN 1210-7050. -- Roč. 19, 2012, č. 1, s. 130-134
Annotation: Recenze dvou knih.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 11, 13. 3., s. 5
Annotation: Medailon filozofky J. Popelové-Otáhalové, v letech 1949-53 rektorky Palackého university v Olomouci.
Article
8
In: Evangelický časopis Český bratr. -- ISSN 1211-6793. -- Roč. 69, 1993, č. 3, s. 5
Annotation: Referát o shromážděních na počest narozenin B. Komárkové.
Article
9
In: Výběr z prací členů Historického klubu při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích. -- ISSN 0862-5417. -- Roč. 21, 1984, č. 2, s. 152-154
Annotation: Jubilejní medailón k 75. narozeninám A. K.; s bibliografií jejích příspěvků ve Výběru z prací... za léta 1974-1983.
Article
10
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 2, 1946, č. 217, 21. 9., s. 5
Annotation: Recenze knihy.
Article
11
In: Ženský obzor. -- Roč. 6, 1906/1907, březen/duben 1907, s. 151
Annotation: ...přispívatelka našeho časopisu dosáhla hodnosti doktorky filosofie na české universitě.
Article
12
In: Paměť a dějiny. -- ISSN 1802-8241. -- Roč. 7, 2013, č. 4, s. 27-39
Annotation: Životopisná studie.
Article
13
In: Kuděj. -- ISSN 1211-8109. -- Roč. 17, 2016, č. 1/2, s. 5-19
Annotation: Studie pojednává o filozofickém myšlení M. Zambranové. Ta vytvořila originální filozofický systém i terminologii související s konceptem poetického...
Article
14
online
Webarchiv
In: Echa [online]. -- ISSN 1805-8736. -- 14. 9. 2011
Annotation: Článek o knize americké filosofky M. C. Nussbaumové "Not for profit : why democracy needs the humanities", jež varuje před úpadkem vzdělanosti...
Article
15
online
Webarchiv
In: Echa [online]. -- ISSN 1805-8736. -- 2. 11. 2011
Annotation: Poznámky k názorům britské filosofky O. O'Neillové, která se ve své přednášce "The Two Cultures Fifty Years On", proslovené na konferenci Why...
Article
16
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 29, 2018, č. 28, 12. 7., s. 63-[65]
Annotation: Portrét zakladatelky "Společnosti Franze Kafky".
Article
17
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 16, 2020, č. 19, 9. 9., s. 18-19
Annotation: Esej o žánru biografie, jehož problematičnost autorka ukazuje na memoárech D. Horákové "O Pavlovi" a biografii J. Nováka "Kundera: Český život...
Article
18
In: Slovenské pohľady. -- ISSN 1335-7786. -- Roč. 4+136, 2020, č. 6, s. 155-156
Annotation: Medailon.
Article
19
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 30, 2020, č. 35, 17. 8., s. 20
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Lógr. -- ISSN 1804-6835. -- Roč. 10, 2020, č. 36, léto, s. 80-85
Annotation: Recenze tří níže uvedených publikací.
Article