By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Slovenské pohľady. -- ISSN 1335-7786. -- Roč. 4+135, 2019, č. 11, s. 158
Annotation: Medailon.
Article
2
In: Logos. -- ISSN 0862-7606. -- R. 2018, s. 29-33
Annotation: Článek o doposud málo známé korespondenci mezi G. Meyrinkem a M. Buberem.
Article
3
In: Logos. -- ISSN 0862-7606. -- R. 2018, s. 33-39
Annotation: Soubor dopisů.
Article
4
online
In: iDnes.cz [online]. -- 13. 11. 2019
Annotation: Zpráva o křtu sbírky básní "Vrť psem"; připojeno krátké video, v němž autor svou sbírku představuje.
Article
5
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 12, 1987, č. 3, [únor], s. 142-153
Annotation: Úvaha o vztahu lyriky a patosu, vyrůstající nad pozoruhodně velkou náklonností, již česká společnost chová k poezii; autorovi však ve společnosti...
Article
6
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 31, 2020, č. 3, 13.-19. 1., s. 61
Annotation: Zpráva o divadelní inscenaci M. Bambuška "Kacířské eseje" o posledních týdnech života filosofa J. Patočky po podpisu Charty 77, již uvádí...
Article
7
8
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 16, 2020, č. 1, 2. 1., s. 2
Annotation: Úvodník č. 1, jehož hlavním tématem je osobnost a myšlenkový odkaz marxistického filosofa a historika R. Kalivody.
Article
9
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 16, 2020, č. 1, 2. 1., s. 26
Annotation: Esej o marxistickém filosofovi a historikovi R. Kalivodovi a jeho celoživotním uvažování o meziválečné (české) avantgardě - zvláště o surrealismu...
Article
10
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 16, 2020, č. 1, 2. 1., s. 27
Annotation: Esej o marxistickém filosofovi a historikovi R. Kalivodovi a jeho konceptu člověka, jenž byl založen na kombinaci přírodní a pudové vázanosti...
Article
11
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 16, 2020, č. 1, 2. 1., s. 28
Annotation: Esej o marxistickém filosofovi a historikovi R. Kalivodovi a jeho pojetí husitství jako raně buržoazní revoluce, které vychází z myšlenek F....
Article
12
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 16, 2020, č. 1, 2. 1., s. 29
Annotation: Esej o marxistickém filosofovi a historikovi R. Kalivodovi a jeho uvažování o feudalismu, resp. o krizi feudalismu, které rozpracoval v knihách "Husitská...
Article
13
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 31, 2020, č. 5, 27. 1.-2. 2., s. 58-59
Annotation: Recenze na divadelní inscenaci M. Bambuška "Kacířské eseje" o posledních týdnech života filosofa J. Patočky po podpisu Charty 77, již uvádí...
Article
14
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 31, 2020, č. 21, 25. 1., příl. Scéna, s. 15
Scéna. -- 27. 1. 2019
Annotation: Recenze na divadelní inscenaci "Kacířské eseje".
Article
15
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 33, 2020, č. 25, 30. 1., s. 20
Annotation: Autor se ve svém komentáři pozastavuje nad tím, že dosud nebyla napsána monografie o filozofovi, básníkovi, marxistovi a čelném představiteli...
Article
16
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 29, 2020, č. 3, 4. 2., s. 2
Annotation: Recenzní glosa na divadelní inscenaci "Kacířské eseje".
Article
17
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 29, 2020, č. 3, 4. 2., s. 4
Annotation: Recenze na divadelní inscenaci "Kacířské eseje".
Article
18
In: Acta Comeniana. -- ISSN 0231-5955. -- Sv. 30 (54), 2016, s. 119-149
Annotation: Studie o filosofických konceptech a myšlenkách, které ovlivnily myšlení J. A. Komenského a R. Baxtera.
Article
19
In: Acta Comeniana. -- ISSN 0231-5955. -- Sv. 30 (54), 2016, s. 187-211
Annotation: Studie pojednává o nedokončeném textu J. Patočky "Transcendentalia a kategorie"; připojen překlad Patočkovy studie do angličtiny.
Article
20
by Pospíšil, Ctirad Václav, 1958-
Published Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018.
Annotation: Monografie se zabývá vztahem etiky a spirituality ve filosofickém myšlení prezidenta Masaryka; s Bibliografií (s. 294-301); s resumé v angličtině...
Book