By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 35, 1955, č. 217, 7. 8., s. 4
Annotation: O zájezdu Čs. souboru písní a tanců na Dálný východ a do SSSR; s mezititulky V zemi veliké síly, Návštěvou v hrdinné Koreji, Na slavnostech...
Article
2
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 153, 3. 7., s. 9
Annotation: Článek o programu festivalu Rozmarné léto 2018.
Article
3
online
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 128, 4. 6., s. 4
Haló noviny [online]. -- 4. 6. 2019
Annotation: Článek představuje program kulturně-společenské akce "Rozmarné léto" (9. 6. 2019, Háj ve Slezsku).
Article
4
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 176, 1. 8., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 5, č. 31, s. 4
Annotation: Úvaha o výstavách věnovaných V. Vančurovi, které pravidelně doprovází festival "Rozmarné léto Vladislava Vančury" v Háji ve Slezsku. Na festivalu...
Article
5
by Malinová, Irina, Otčenášek, Jaroslav, 1974-, Lendělová, Věra, 1958-
Published Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2016.
Annotation: Monografie, interdisciplinárně zpracovaná, věnuje se problematice pojímání Rusínů jako etnika ve světle současné teorie etnicity a doplňuje...
Book
6
In: Danny. -- ISSN 0862-772X. -- R. 2018, prosinec, s. 17-21
Annotation: Úryvky z deníku; připojen úvodní komentář (s. 17).
Article
7
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 33, 9. 2., s. 11
Annotation: Vzpomínka na akci "Večer J. V. Kratochvíla - rozloučení s Vrchlabím" (13. 4. 1980), kterou Kratochvíl organizoval. Vzpomenuta je i jeho činnost...
Article