By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 41, 2019, č. 8, říjen, s. 29-31.
Annotation: Studie se zabývá činností básnické skupiny "Chodci zeleně" výrazně ovlivněné surrealismem, částečně tvořící v duchu tzv. monstrualismu....
Article
2
online
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 15, 2018, č. 29, s. [13]-56
Annotation: Studie se dělí na dvě častí. V první se autor soustředí na analýzu díla F. Kafky, kterou provedl W. Benjamin. V druhé části se autor zabývá...
Article
3
In: Analogon. -- ISSN 0862-7630. -- R. 2018, č. 84, s. [84]-[85]
Annotation: Koláž poznámek na téma zrcadla, imaginace, surrealismu a fotografií E. Atgeta.
Article
4
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- Roč. 50, 2018, č. 13, 27. 3., s. 14
Annotation: Referát o výstavě fotografií P. Váchy "Tváře české literatury", která probíhala v Městské knihovně v Kolíně ve dnech 1. 3. - 13. 4. 2018.
Article
5
online
Webarchiv
In: Vaše Literatura [online]. -- 28. 2. 2018
Annotation: Rozhovor se spisovatelkou V. Finou o její literární tvorbě.
Article
6
7
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 29, 2018, č. 250, 27. 10., příl. Scéna, s. 14
Annotation: Článek o knize "Jan Werich za oponou".
Article
8
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 262, 10. 11., s. 29, příl. Orientace, s. xi
Annotation: Zpráva o výstavě "Jiří Kolář AKT", jež probíhá v Galerii Zdeněk Sklenář v Praze.
Article
9
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 62, 2018, č. 227, 23.-25. 11., příl. Ego!, roč. 4, č. 47, s. 42
Ego!. -- 23. 11. 2018
Annotation: Soubor anotací.
Article
10
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 19. 12. 2012
Annotation: Recenze knihy "Hurá na kajak!".
Article
11
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 29. 12. 2012
Annotation: Recenze antologie textů o fotografii.
Article
12
Annotation: Přehledová fotografická publikace představuje poctu české a slovenské fotografii, tak jak se objevuje ve fotografických publikacích navržených,...
Book
13
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 32, 2019, č. 166, 20. 7., s. 26, příl. Orientace, s. x
Annotation: Zpráva o výstavách "Pohyb/čas" a "Divadlo světa", jež představují uměleckou tvorbu B. Kolářové, resp. J. Jíry a jež probíhají v Oblastní...
Article
14
In: Viděné, zobrazené a Obrazy. -- S. 155-158
Annotation: Doslov; s předmluvou autora (s. 5); s obrazovou přílohou (s. 159-167); se seznamem literatury (s. 169); s komentářem textu (4. s. obálky).
Book Chapter
16
In: Miss Amerika. -- 4. s. obálky
Annotation: Komentář textu; s úryvky z textu (4. s. volné obálky).
Book Chapter
17
18
online
Webarchiv
In: E*forum [online]. -- ISSN 2533-6908. -- 13. 3. 2019
Annotation: Článek R. Černého o básnické tvorbě J. Zahradníčka, publikovaný roku 1935 v Almanachu Kmene (in: Almanach Kmene 1935‒1936. Redigoval Vilém...
Article
19
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 10, 1987, č. 12, září, s. 16
Annotation: Přehledová zpráva o tzv. výstrahách, které vyslovili prokurátoři vůči politickým a kulturním aktivistům. V Pardubicích se tak stalo po výstavě...
Article
20
online
Webarchiv
In: Bubínek Revolveru [online]. -- 24. 3. 2016
Annotation: Proslov, jímž byla zahájena výstava V. Karlíka "Ruce básníků / Hands of Poets", jež probíhala v Ateliéru Josefa Sudka v Praze.
Article