By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Kaligramy. -- S. 191-199
Annotation: Doslov; s uvedeným komentářem překladatele (s. 190); s dalším komentářem textu (4. s. obálky).
Book Chapter
3
In: Jarmark umění. -- ISSN 1210-1222. -- R. 1994, č. 9, březen, s. 3-6
Annotation: Vzpomínky na K. Teiga; úryvek z knihy "Všecky krásy světa".
Article
4
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 40, 2018, č. 7, září, s. 6
Annotation: Zpráva o konání výstavy "Naše Francie" (do 31. 10. 2018) v Letohrádku Hvězda.
Article
5
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 1, březen, s. 3-31
Annotation: Studie přibližuje vývoj litanických stylizací v tvorbě B. Reynka, a to počínaje sbírkou "Žízně" (1921) až po posmrtně vydanou sbírku "Odlet...
Article
6
In: Dru [samizdat]. -- Roč. 2, 1972, č. 5, s. [7]
Annotation: Předmluva.
Article
7
online
Webarchiv
In: Bubínek Revolveru [online]. -- 2. 7. 2018
Annotation: Úvaha o českých překladech z francouzské poezie, která byla původně určena pro katalog výstavy "Naše Francie : francouzská poezie v českých...
Article
8
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 3, 1947, č. 276, 27. 11., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 7, 1997, č. 13, 24.-30. 3., s. 21
Annotation: Recenze; též o české recepci básníkova díla a historii Koptova překladu.
Article
10
In: Naše vojsko. -- ISSN 0469-6271. -- Roč. 4, 1958, č. 4, 20. 4., s. 75-76
Annotation: Recenze Ortenových deníků. Dále se autor krátce věnuje Hiršalovým překladům Ch. Morgensterna a Hrubínovým překladům P. Verlaina.
Article
11
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 7, červenec, s. 65
Annotation: Glosa připomíná básníka R. Desnose a ohlasy jeho díla v Čechách.
Article
12
In: Červený květ. -- ISSN 0009-0441. -- Roč. 2, 1957, č. 2, únor, s. 48
Annotation: Poznámka k edici Příležitostné tisky, které vydává brněnský Dům umění.
Article
13
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 24, 2013, č. 6, 21. 3., s. 9
Annotation: Rozbor básní Spleen a Podzimní píseň P. Verlaina.
Article
14
15
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 12, 1956, č. 299, 11. 12., s. 2
Annotation: Zpráva informuje o literárním večeru s Nezvalovými a Hrubínovými překlady A. Rimbauda.
Article
16
In: Kontexty. -- ISSN 1803-6988. -- Roč. 5 (24), 2013, č. 3, s. 70-76
Annotation: Rozhovor především o překládání francouzské básnířky Marie Noël, o vztahu Reynkových rodičů k ní a též o jejich tvorbě.
Article
17
In: Krásná literatura. -- ISSN 0450-9102. -- Roč. [3], 1957, č. [4], červenec/srpen, s. 1-2
Annotation: Poznámky k edici Český překlad. Autor zmiňuje například Francouzskou poesii v překladu Karla Čapka.
Article
18
In: Kontexty. -- ISSN 1803-6988. -- Roč. 4 (23), 2012, č. 5, s. 82-87
Annotation: Esej o poezii a krajinách M. Doležala a H. Pourrata.
Article
19
20
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1955, č. 12, s. 1290-1306
Annotation: Studie o otázce literární tradice a problematice tzv. navazování na příkladech z francouzské poezie.
Article