By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 17. 12. 2012
Annotation: Recenze knihy V. Bakešové "Ticho a naděje".
Article
2
online
In: OKO Kosmasu [online]. -- 6. 2. 2014
Annotation: Rozhovor o biografii "Suzanne Renaud, Petrkov 13" s její autorkou.
Article
3
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 25, 2014, č. 49, 27. 2., s. B8
Annotation: Recenze.
Article
4
by Tučková, Lucie, 1981-
Published Praha ; Litomyšl : Paseka, 2013.
Obsah knihy
Annotation: Biografie Suzanne Renaudové; - doplněno souborem jejich pozdních básní v překladu Jiřího Reynka.
Book
5
In: Cvrček [samizdat]. -- Č. 1, [1987], s. [45]-[48] (1-4)
Annotation: Krátká studie o díle a osobnosti B. Reynka, o jeho setkání se S. Renaud, životě v Petrkově, o propojení jeho uměleckého života s vírou a přírodou;...
Article
6
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 31, 2015, č. 2, 20. 2., s. 63-65
Annotation: Rozhovor; zejm. o životopisu S. Renaudové z pera L. Tučkové. Připojena bio-bibliografická poznámka "Lucie Tučková".
Article
7
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 30, 2014, č. 10, 18. 12., s. 87
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Věstník Společnosti Anny Pammrové. -- R. 2014, č. 59, červen, s. 24
Annotation: Anotace.
Article
9
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 25, 2014, č. 84, 9. 4., mim. příl. Reynek v Jízdárně, s. D2
Annotation: Medailon S. Renaudové. Připojena bio-bibliografická poznámka "Suzanne Renaudová".
Article
10
In: Bulletin Společnosti Otokara Březiny. -- R. 2015, č. 65, březen, s. 22
Annotation: Recenzní glosa.
Article
11
In: Paprsek mezi mraky. -- S. 7-9
Annotation: Předmluva; s bio-bibliografickou poznámkou o autorovi předmluvy (s. 68); s Ediční poznámkou (s. 69-70).
Book Chapter
12
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 27, 2017, č. 47, 13. 11., s. 8
Annotation: Portrét S. Renaudové, ženy B. Reynka, které bude věnován jeden díl pořadu Osudové ženy.
Article
13
14
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 9, 1983, č. 2, říjen, s. 89-91
Annotation: Básně ze sbírky "Tušení úsvit"; první dvě jsou doprovozeny francouzským originálem; připojena je bio-bibliografická poznámka.
Article
15
In: Analogon. -- ISSN 0862-7630. -- R. 2020, č. 90, s. 15-22
Annotation: Studie o postavě hadráře, která se často objevovala ve francouzské literatuře 19. století, např. u Ch. Baudelaira, a o níž uvažovali také...
Article
16
In: Krok. -- ISSN 1214-6420. -- Roč. 17, 2020, č. 4, s. 12-15
Annotation: Článek věnovaný vztahu B. Reynka a francouzské básnířky S. Renaudové, zmíněno přátelství básnířky s H. Pourratem; připojena bio-bibliografická...
Article
17
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 21. 12. 2020
Annotation: Zpráva o odkoupení statku Petrkov státem a plánovaném vybudování Česko-francouzského centra literatury a výtvarného umění.
Article
18
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 31, 2021, č. 26, 21. 6., s. 29
Annotation: Článek o S. Renaud(ové) a B. Reynkovi. Ukázky z poezie S. Renaud(ové) zazněly v rozhlasovém pořadu "Souzvuk", který ČRo Vltava vysílal 28. 6....
Article
19
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 25. 6. 2021
Annotation: Zpráva o otevření Petrkova veřejnosti, uspořádání kulturních akcí a plánovaných opravách sídla spisovatele Reynka.
Article
20
online
Webarchiv
In: Topzine [online]. -- ISSN 1803-9235. -- 20. 10. 2014
Annotation: Článek o knize "Suzanne Renaud / Petrkov 13", kterou představila autorka L. Tučková na 24. Podzimním knižním veletrhu.
Article