By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 30, 2019, č. 50, 9.-15. 12., s. 62
Annotation: Zpráva.
Article
2
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 30, 2019, č. 2, 30. 12., s. 6
Annotation: Vzpomínka na rozhlasového pracovníka a literárního vědce T. Sedláčka, který zemřel 11. 12. 2019 a který pro rozhlas připravil mj. četbu z...
Article
3
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 27. 12. 2017
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 33, 2020, č. 34, 10. 2., s. 7
Annotation: Zpráva o instalaci "Lehkost" ukrajinské grafické designérky A. Solomadiny, umístěné na fasádě bývalé Zengerovy trafostanice v Praze. Název...
Article
5
online
In: iRozhlas [online]. -- 12. 11. 2018
Annotation: Rozhovor s J. Rupnikem o kauze obnovení českého občanství M. Kunderovi, což zvažuje premiér A. Babiš, který M. Kunderu navštívil v Paříži.
Article
6
7
online
Webarchiv
In: Ostravan.cz [online]. -- 1. 4. 2019
Annotation: Článek o zobrazení města Ostravy v díle M. Kundery.
Article
8
online
Webarchiv
In: Bubínek Revolveru [online]. -- 29. 4. 2016
Annotation: Recenze na knihu J. Foglara "Tajemství Velkého Vonta" a román M. Kundery "Valčík na rozloučenou", které vyšly v knize "Kolem dokola".
Article
9
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 32, 2019, č. 293, 18. 12., s. 8
Annotation: Zpráva o šestidílném seriálu "Kundera, román jednoho života", který vychází ve francouzském deníku Le Monde a líčí život M. Kundery.
Article
10
online
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 33, 2020, č. 149, 27. 6., příl. Orientace, s. 16
Orientace. -- 29. 6. 2020
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 33, 2020, č. 154, 3. 7., s. 10
Annotation: Komentář k biografii J. Nováka "Kundera: Český život a doba".
Article
12
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 30, 2020, č. 29, 7. 7., s. 21
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 30, 2020, č. 144, 22. 6., s. 9
Annotation: Komentář k nové monografii o M. Kunderovi; obsahuje i popis Kunderových názorů a vztahu k V. Havlovi.
Article
14
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 30, 2020, č. 31, 20. 7., s. 23
Annotation: Rozhovor se spisovatelem J. Novákem o jeho biografii "Kundera: Český život a doba" a o M. Kunderovi.
Article
15
online
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 33, 2020, č. 178, 1. 8., s. 11
Lidovky.cz [online]. -- 1. 8. 2020
Annotation: Rozhovor s dramatikem a novinářem M. Uhdem o M. Kunderovi a biografii J. Nováka "Kundera: Český život a doba".
Article
16
17
In: Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica. Studia etnographica. -- Sv. 1, 1994, sv. 8, s. 47-53
Annotation: Příspěvek přednesený na konferenci pracovníků kateder etnologie FFUK v Praze a Filozofické fakulty Jagellonské univerzity v Krakově, konané...
Article
18
online
Webarchiv
In: Kulturní noviny [online]. -- ISSN 1804-5693. -- R. 2015, č. 16, 20. 4.
Annotation: Recenze.
Article
19
online
In: iRozhlas [online]. -- 9. 3. 2019
Annotation: Článek o dílech M. Kundery. Text uveřejněn k příležitosti spisovatelových 90. narozenin.
Article
20
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 16, 2020, č. 19, 9. 9., s. 8
Annotation: Esej o žánru biografické literatury a o biografických interpretacích literárních děl. Autorka vychází z myšlenkových podnětů R. Barthese...
Article