By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 3. 4. 2014
Annotation: Článek o novém románu M. Kundery "La Fête de l'insignifiance" (Slavnost bezvýznamnosti).
Article
2
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 30, 2019, č. 2, 30. 12., s. 6
Annotation: Vzpomínka na rozhlasového pracovníka a literárního vědce T. Sedláčka, který zemřel 11. 12. 2019 a který pro rozhlas připravil mj. četbu z...
Article
3
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 32, 2019, č. 81, 5. 4., příl. Pátek, č. 14, s. 22-26
Annotation: Rozhovor s výtvarnicí a spisovatelkou L. Horňákovou-Civade, jež působí ve Francii; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 26) a fotografie.
Article
4
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 6. 5. 2019
Annotation: Recenze rozhlasového zpracování románu "Nesmrtelnost" M. Kundery.
Article
5
In: Warax. -- Přední záložka
Annotation: Bio-bibliografická poznámka o autorovi; se souborem doporučujících glos (4. s. obálky).
Book Chapter
7
In: RozRazil. -- ISSN 1801-4755. -- R. 2015, č. 57/58, s. 6-7
Annotation: Přehled přináší několik zahraničních recenzí na román M. Kundery Oslava bezvýznamnosti.
Article
8
online
Webarchiv
In: Kulturní noviny [online]. -- ISSN 1804-5693. -- R. 2014, č. 18, 4. 5.
Annotation: Recenze.
Article
9
online
Webarchiv
In: Kulturní noviny [online]. -- ISSN 1804-5693. -- R. 2015, č. 16, 20. 4.
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 29, 2018, č. 1, 21. 5., s. 70-71
Annotation: Článek o románu P. Ouředníka "La fin du monde nʼaurait pas eu lieu".
Article
11
In: Mitteleuropa denken : Intellektuelle, Identitäten und Ideen : der Kulturraum Mitteleuropa im 20. und 21. Jahrhundert. -- ISBN 978-3-11-053501-3. -- S. 465-486
Annotation: Studie představuje Kunderovo pojetí střední Evropy a uvádí ho do kontextu jeho života a díla.
Book Chapter
12
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 16, 2020, č. 19, 9. 9., s. 8
Annotation: Esej o žánru biografické literatury a o biografických interpretacích literárních děl. Autorka vychází z myšlenkových podnětů R. Barthese...
Article
13
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 16, 2020, č. 19, 9. 9., s. 20-21
Annotation: Rozhovor s literárním teoretikem J. Češkou o M. Kunderovi, překladu Kunderova románu "Slavnost bezvýznamnosti", o proměně recepce Kunderova díla...
Article
14
online
In: iRozhlas [online]. -- 31. 3. 2019
Annotation: Článek o rozhlasovém čtení Kunderova románu "Nesmrtelnost"; připojen program rozhlasového pořadu a videozáznam rozhovoru s režisérem pořadu.
Article
15
online
In: iRozhlas [online]. -- 1. 4. 2019
Annotation: Článek o M. Kunderovi a rozhlasovém pořadu věnovaném jeho dílu; připojen program rozhlasového pořadu, videozáznam rozhovoru s režisérem pořadu,...
Article
16
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 33, 2020, č. 220, 19. 9., příl. Orientace, s. 21
Annotation: Článek o překladu románu M. Kundery "Slavnost bezvýznamnosti", o biografii J. Nováka "Kundera: Český život a doba" a o cenách Magnesia Litera...
Article
17
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 31, 2020, č. 39, 21.-28. 9., s. 62
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 33, 2020, č. 258, 5. 11., s. 7
Annotation: Komentář reagující na výtky A. Knappa k překladu románu M. Kundery "Slavnost bezvýznamnosti" od A. Kareninové.
Article
19
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 33, 2020, č. 202, 29. 8., příl. Orientace, s. [11]
Annotation: Text "Poznámky překladatelky" doplňující překlad románu M. Kundery "Slavnost bezvýznamnosti", který vyšel v září.
Article
20
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 33, 2020, č. 202, 29. 8., příl. Orientace, s. 12
Annotation: Esej o románu M. Kundery "Slavnost bezvýznamnosti", který v září vychází v českém překladu A. Kareninové, v širším kontextu Kunderovy románové...
Article