By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Prostor. -- ISSN 0862-7045. -- Roč. 34, 2017, č. 108, 22. 11., s. [108]-112
Annotation: Esej o rozlišování genderu v náboženském diskursu, o rovnosti všech napříč třídami, sexuálními orientacemi či pohlavím v Kristu.
Article
2
by Abbasová, Veronika, 1987-
Published Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2018.
Annotation: Monografie se zabývá fenoménem fanouškovského psaní, takzvanou fanfikcí, jako novým druhem ženské literatury, a pokouší se ho definovat jako...
Book
3
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 29. 7. 2013
Annotation: Recenze knihy rozhovorů se současnými umělkyněmi a teoretičkami umění.
Article
5
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 26, 2019, č. 32, 29. 7., s. 69
Annotation: Anotace sborníku komiksových příběhů a rozhovorů autorek T. Drahoňovské a Š. Jislové.
Article
6
by Havelková, Hana, 1949-2020, Havelková, Hana, 1949-2020
Published Praha : Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, 2019.
Annotation: Kolektivní monografie se věnuje feministické politické filozofii a genderové teorii společnosti a kultury; s medailony autorů (s. 584-593); s Ediční...
Book
7
by Vochocová, Lenka, 1979-
Published Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2019.
Annotation: Soubor studií se zabývá genderovými vztahy v mediální profesi a jejich dopady na podobu mediálních obsahů; s resumé v angličtině (s. 112-113);...
Book
8
online
Webarchiv
In: H7O [online]. -- 4. 6. 2015
Annotation: Komentář o genderové nevyváženosti v literatuře v souvislosti s případem S. Vybíralové, která vyčítá M. Pecinovi grafickou úpravu obálky...
Article
9
Annotation: Kolektivní monografie s příspěvky ke studiu muže, konstruování mužství a k proměnám mužské identity; - mj. s uvedenými studiemi.
Book
10
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 60, 2012, č. 5, říjen, s. 663-693
Annotation: Studie zkoumá vztah mezi pojetím maskulinity a českým jazykem. Toto pojetí je analyzováno na základě vědeckých, publicistických a uměleckých...
Article
11
In: Svět literatury. -- ISSN 0862-8440. -- Roč. 22, 2012, č. 46, s. 216-219
Annotation: Recenze knihy E. Věšínové-Kalivodové.
Article
12
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 24, 2013, č. 87, 13. 4., příl. Víkend, s. 26
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Slovo a slovesnost. -- ISSN 0037-7031. -- Roč. 73, 2012, č. 4, listopad, s. 374-382
Annotation: Recenze tří knih, které vyšly pod souborným názvem Text v pohybu.
Article
14
In: Český lid. -- ISSN 0009-0794. -- Roč. 99, 2012, č. 3, s. 307-318
Annotation: Studie založená na korespondenci B. Němcové je věnována její mateřské roli; mj. jejímu přístupu ke vzdělání dětí a k ekonomické situaci...
Article
15
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 25, 2012, č. 283, 4. 12., s. 9
Annotation: Polemika s reakcemi na článek J. Peňáse o tvorbě současných českých autorek (Pavoučí ženy a ubohá tlustá moucha, LN 1. 12. 2012, příl....
Article
16
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 25, 2012, č. 286, 7. 12., s. 11
Annotation: Polemika s esejem J. Peňáse Pavoučí ženy a ubohá tlustá moucha: literární recenzent o svých rozpacích z tvorby současných českých spisovatelek...
Article
17
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 25, 2012, č. 287, 8. 12., příl. Orientace, s. vi-vii
Annotation: Reakce na esej J. Peňáse Pavoučí ženy a ubohá tlustá moucha: literární recenzent o svých rozpacích z tvorby současných českých spisovatelek...
Article
18
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 25, 2012, č. 281, 1. 12., příl. Orientace, s. i-ii
Annotation: Esej; více zmíněny uvedené autorky.
Article
19
by Bahenská, Marie, 1970-, Musilová, Dana, 1958-, Heczková, Libuše, 1967-
Published České Budějovice : Hradec Králové : Veduta ; Univerzita Hradec Králové, 2011.
Annotation: Kolektivní monografie; - s oddíly: České feministické myšlení v evropském kontextu; Od vzdělávání k profesi; Žena - bytost veřejná; - též...
Book
20
In: Labyrint revue. -- ISSN 1210-6887. -- R. 2012, č. 31/32, s. 60-62
Annotation: Rozhovor, který se mj. dotýká témat uvedených předmětových hesel. Doplněno bio-bibliografickými poznámkami o obou autorech.
Article