By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 2018, č. 2, s. 110
Annotation: Nepodepsaná zpráva o jubileu K. Žižkovského, připojena blahopřání k narozeninám od K. Kropíka.
Article
2
In: Netvořice na přelomu války a míru. -- S. [5]
Annotation: Předmluva; s bio-bibliografickou poznámkou o autorovi (s. 92); s obrazovou přílohou (s. 93-103); s komentářem textu (4. s. obálky).
Book Chapter
3
online
In: Čítárny [online]. -- 3. 9. 2019
Annotation: Článek představuje eseje a úvahy J. Krupičky; připojena biografická poznámka.
Article
4
online
In: Čítárny [online]. -- 3. 9. 2019
Annotation: Článek představuje osobnost J. Krupičky.
Article
5
online
Webarchiv
In: Bubínek Revolveru [online]. -- 15. 2. 2016
Annotation: Kritika knihy esejů V. Cílka "Borgesův svět", v níž se autor zamýšlí obecněji nad odlišnostmi ve způsobu myšlení v přírodních a humanitních...
Article
6
In: Nový Orient. -- ISSN 0029-5302. -- Roč. 14, 1959, č. 1, leden, s. 7-8
Annotation: Medailon F. Stoličky.
Article
7
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 43, 2013, č. 2, 11. 4., s. 32-34
Annotation: Medailon J. Krupičky, psaný k jeho 100. narozeninám.
Article
8
In: Magazín Co vás zajímá. -- ISSN 0322-8711. -- Roč. 27, 1986, č. 7, červenec, s. 11-13
Annotation: Rozhovor s P. Jakešem.
Article
9
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 22, 2009, č. 233, 6. 10., s. 9
Annotation: Popisek pod snímkem z udělení ceny V. Havlem V. Cílkovi v Pražské křižovatce 5. 10. 2009; s vyjmenováním dosavadních cizích i domácích nositelů...
Article
10
Annotation: Sborník k 60. narozeninám Václava Cílka; do publikace zařadili editoři texty autorů z jeho okolí, a to na volné téma: texty spjaté s osobou...
Book
11
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 21, 2014, č. 20, 12. 5., s. 89
Annotation: Nekrolog k úmrtí J. Krupičky 24. 4. 2014 v Edmontonu, ve věku 100 let.
Article
12
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 21, 2014, č. 32, 4. 8., s. 38-41
Annotation: Rozhovor s V. Cílkem o jeho práci. Doplněnoo bio-bibliografickou poznámku "Václav Cílek (58)".
Article
15
In: Vesmír. -- ISSN 0042-4544. -- Roč. 88, 2009, č. 10, s. 679-681
Annotation: Laudatio u příležitosti udělení ceny Vize 97 V. Cílkovi 5. 10. 2009.
Article
16
by Cílek, Václav, 1955-
Published Praha : Nakladatelství Zeď, 2017.
Annotation: Monografie představuje otevřený rozhovor geologa Václava Cílka s novinářem Janem Dražanem o starých civilizacích, směřování moderní civilizace...
Book
17
online
In: Čítárny [online]. -- 4. 5. 2018
Annotation: Medailon J. Krupičky; připojeny ukázky.
Article